Το Υπ. Μεταφορών πρωτοπορεί με την ανάπτυξη του πλαισίου αυτόνομης οδήγησης

Το Υπ. Μεταφορών πρωτοπορεί με την ανάπτυξη του πλαισίου αυτόνομης οδήγησης

«Το Υπουργείο Μεταφορών πρωτοπορεί με την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου υποστήριξης πιλοτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων πλήρους εφαρμογής που σχετίζονται με την αυτόνομη οδήγηση» δήλωσε ο κ. Καρούσος.

«Η Κύπρος έχει ήδη επενδύσει και εφαρμόσει Ευφυή Συστήματα Μεταφορών που καλύπτουν ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, τις εισόδους σε όλες τις πόλεις καθώς επίσης το κύριο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας» δήλωσε στους ομολόγους του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τη Βιώσιμη, Ασφαλή και Αποτελεσματική Ψηφιοποίηση των Μεταφορών.
Ο κ. Υπουργός, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνταξη της Διακήρυξης PASSAU, η οποία έχει ως σκοπό την διακίνηση των ανθρώπων και αγαθών λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και την ασφάλεια, επεσήμανε ότι η Κύπρος, προκειμένου να ανταποκριθεί στην οικονομική ύφεση που επήλθε στον τομέα των μεταφορών λόγω της πανδημίας COVID 19, επιδιώκει να μεταμορφώσει τη δική της οικονομία εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της.
Σε παρέμβασή του ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι τόσο η αυξανόμενη χρήση της ηλεκτροκίνησης όσο και οι τεχνολογίες συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων, αντανακλούν τους μακροχρόνιους στόχους της Ένωσης που σχετίζονται με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής ροής καθώς επίσης και με την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο «το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων πρωτοπορεί με την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει τόσο πιλοτικά προγράμματα όσο και προγράμματα πλήρους εφαρμογής που σχετίζονται με την αυτόνομη οδήγηση».

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επεκτείνει την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει μια καθολική κάλυψη στο νησί. Επιπρόσθετα ο κ. Καρούσος τόνισε ότι «η Κύπρος εφαρμόζει το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης, το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2021. Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και θα τα διανέμει δωρεάν τόσο στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα δίκτυα μεταφορών και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όσο και στους χρήστες για να προγραμματίσουν τις κατάλληλες επιλογές ταξιδιού. Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης της Κύπρου θα παρέχει επίσης δωρεάν όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Κινητικότητας όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη PASSAU».

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η Κύπρος εξετάζει τη δυνατότητα ανάπτυξης ανοιχτών πλαισίων δεδομένων και αποθηκευτικών χώρων που θα επιτρέψουν στα ενδιαφερόμενα μέρη, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, να ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν, στη χαρτογράφηση οδικών αρτηριών καθώς επίσης διάφορων περιβαλλοντικών συνθηκών. «Ο στόχος είναι η παροχή χρήσιμων δεδομένων υποστήριξης σε Αυτοματοποιημένα και Συνδεδεμένα οχήματα για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Για την κατασκευή και τη συντήρηση αυτού του αποθηκευτικού χώρου πρέπει να γίνει επένδυση, τόσο σε έμψυχο όσο και σε τεχνολογικό υλικό. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξετάζει πιθανές πηγές χρηματοδότησης και δομές που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε αυτήν την πρωτοβουλία» επεσήμανε ο κ. Καρούσος.
«Παραμένουμε αισιόδοξοι και ενθουσιασμένοι ότι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα ικανοποιήσει τα κοινά μας οράματα και προσδοκίες όπως θα προβάλλεται μέσα από τη Διακήρυξη PASSAU» κατέληξε ο κ. Υπουργός.