Υπογράφηκε το συμβολαιο για σταθεροποίηση κατολίσθησης και ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς παρά τη Γιόλου

Υπογράφηκε το συμβολαιο για σταθεροποίηση κατολίσθησης και ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς παρά τη Γιόλου

Υπογράφτηκε σήμερα, Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 η ώρα 09:00, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, το έργο «Σταθεροποίηση κατολίσθησης και ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς (Β7) παρά το χωριό Γιόλου της Επαρχίας Πάφου, Χ.Θ. 19+110 – Χ.Θ. 19+220». 

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της κοινοπραξίας «PANATH CONSTRUCTION LIMITED» ο κ. Σωκράτης Θεμιστοκλέους.

Το Έργο βρίσκεται στην Επαρχία Πάφου επί του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς πλησίον του χωριού Γιόλου, Χ.Θ. 19+110 μέχρι Χ.Θ. 19+220.

Το Έργο αφορά στις εργασίες σταθεροποίησης της κατολίσθησης και επανακατασκευή του δρόμου και μεταξύ άλλων περιέχει εκσκαφές, καθαίρεση και απομάκρυνση υφιστάμενων κατασκευών, επιχωματώσεις, κατασκευή τοίχου ποδός από συρματοκιβώτια, κατασκευή Πασσάλων, κατασκευή κεφαλόδεσμου και τοίχου αντιστήριξης με στηθαία, κατασκευή Αποστραγγιστικών Μέτρων (κανάλι αποστράγγισης, φρεάτια, οχετοί από τσιμεντοσωλήνες, αυλάκια από σκυρόδεμα), επανακατασκευή οδοστρώματος και σήμανση.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Δεκέμβριο 2021, με διάρκεια εκτέλεσης 4 μήνες και κόστος €832,616.82 συμπ  Φ.Π.Α..