Υπογράφηκε το συμβόλαιο για την ανέγερση του Νέου Κτηρίου της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπογράφηκε το συμβόλαιο για την ανέγερση του Νέου Κτηρίου της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπογράφτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το συμβόλαιο που αφορά στο έργο «Ανέγερση του Νέου Κτηρίου Διοίκησης της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας». Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Εταιρείας «HERCULES CONSTRUCTION LTD», ο εκ των Διευθυντών της κ. Μάριος Ηρακλέους.

Η υλοποίηση του Έργου θα γίνει με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση, και σύμφωνα με την Σύμβαση, ο Εργολάβος θα μελετήσει και ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες εντός 19 μηνών, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα έχει την ευθύνη για τη Συντήρηση του Έργου για περίοδο 12 ετών.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Συμβολαίου ότι ακόμη ένα έργο το οποίο έχει εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προχωρά για υλοποίηση.

«Το Έργο» είπε ο κ. Καρούσος «αφορά την ανέγερση ενός νέου ανεξάρτητου κτηρίου εμβαδού 1.000m2 (περίπου) και θα αποτελέσει το νέο μέλος του συγκροτήματος στο λόφο του Προεδρικού  Μεγάρου. Θα στεγάσει κυρίως γραφειακές λειτουργείες αλλά και αποθηκευτικούς χώρους ειδικής χρήσης με εξειδικευμένα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Θα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του λόφου και θα αναπτύσσεται σε επίπεδα με το ψηλότερο να φιλοξενεί σύγχρονους γραφειακούς χώρους, ενώ στο χαμηλότερο θα διαμορφώνονται οι αποθηκευτικοί χώροι. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην προσαρμογή του κτηρίου, στο τοπίο και στον ιστορικό χαρακτήρα του συγκροτήματος».

Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός είπε ότι «η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει το Νοέμβριο του 2021, με διάρκεια εκτέλεσης 19 μήνες και κόστος € 2.632.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α».

Ο Προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας κ. Θεοδόσης Τσιόλας ανέφερε ότι «η εύρυθμη λειτουργία της διοικητικής δομής είναι πολύ σημαντική και μέσα από την ολοκλήρωση και την προσθήκη του συγκεκριμένου οικήματος στην Προεδρία θα στεγαστούν σε ένα κτήριο οι ανάγκες της Διοίκησης της Προεδρίας».