Υπογράφτηκε το Συμβόλαιο για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτηρίου των Γραφείων των Επιτρόπων

Υπογράφτηκε το Συμβόλαιο για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτηρίου των Γραφείων των Επιτρόπων

Υπογράφτηκε σήμερα στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το συμβόλαιο που αφορά το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Γραφείων Επιτρόπων». Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Εταιρείας «Α&Α Apostolides Contractors & Developers», o εκ των Διευθυντών της κ. Απόστολος Αποστολίδης.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει το Νοέμβριο του 2021, και αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου, όπου στεγάζονται τα Γραφεία των Επιτρόπων εμβαδού 2.400m2 (περίπου) σε κατηγορία Α.  Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 85% και 15% από εθνικούς πόρους.  Ο στόχος που έχει τεθεί με την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση στις εκπομπές διοξείδιού του άνθρακα καθώς και η βελτίωση των συνθηκών άνεσης των χρηστών.

Το Έργο θα γίνει με την μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση, και σύμφωνα με την Σύμβαση, ο Εργολάβος θα μελετήσει και ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες εντός 12 μηνών, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα έχει την ευθύνη για τη Συντήρηση του Έργου για περίοδο 12 ετών.

Η Αναβάθμιση του κτηρίου συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, φωτιστικά με νέα τύπου ‘led’, ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων με νέα ενεργειακά, συστήματος μονώσεων στην οροφή, εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος και φορτιστών ηλεκτροκίνησης.

Το κόστος του Έργου ανέρχεται σε €1.546.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.