Υπογραφή συμβολαίου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκωσίας

Υπογραφή συμβολαίου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκωσίας

Υπογράφτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Συμβόλαιο για την Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκωσίας.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και, εκ μέρους της Κοινοπραξίας «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε – TREDIT S.A and ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας TREDIT SA και εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας κ. Απόστολος Μπιζάκης, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, του Δημάρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, της Δημάρχου Λακατάμιας κας Φωτούλας Χατζήπαπα και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Σταύρου Μιχαήλ.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης και της ευρύτερης αστικής περιοχής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά ολοκληρωμένα έργα και σχέδια, όπως το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ), αλλά και τις μελέτες και τα έργα που προωθούνται ήδη. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στην ανάπλαση και στην αναζωογόνηση των αστικών πυρήνων, ιδιαίτερα του κέντρου της πόλης, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Λευκωσίας θα βασίζεται στις νέες οδηγίες του ELTIS (2019).

Επιπρόσθετα, κατά τους πρώτους μήνες της εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Ανάδοχος καλείται να αξιολογήσει και να αναπτύξει λεπτομερώς συγκεκριμένα παραδοτέα σχετικά με την ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τα οποία το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και οι Τοπικές Αρχές θεωρούν ως ύψιστης προτεραιότητας και αφορούν κυρίως:

• Τον σχεδιασμό του άξονα, ο οποίος θα περιλαμβάνει αποκλειστικές λωρίδες κίνησης λεωφορείων (λεωφορειολωρίδες), συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης και της βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (bus priority) στις διασταυρώσεις. Ο συγκεκριμένος άξονας, θα μπορεί μελλοντικά να μετατραπεί εύκολα σε ένα άξονα για σύστημα ταχείας διέλευσης λεωφορείων (BRT) ή τραμ.

• Προτάσεις για κλιμακωτά ωράρια εργασίας με στόχο την καθιέρωση εναλλακτικών ρυθμίσεων για τις μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής με απώτερο σκοπό την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

• Την ανάπλαση και αναζωογόνηση των ιστορικών πυρήνων, του επιχειρηματικού κέντρου καθώς και των υπόλοιπων αστικών πυρήνων της Λευκωσίας.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει άμεσα, με διάρκεια εκτέλεσης 20 μηνών και κόστος €616.420,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του Συμβολαίου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια με ολιστική προσέγγιση, που έχουν στόχο να καλύψουν τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις.

«Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υποστηρίζει ενεργά την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» είπε ο κ. Καρούσος και επισήμανε ότι ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σημαίνει την αλλαγή στην καθημερινότητα και στην κουλτούρα των πολιτών.

«Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του ΣΒΑΚ Λευκωσίας θα είμαστε πιο κοντά στην υλοποίηση έργων και δράσεων για μια Λευκωσία πιο βιώσιμη και αναμφίβολα μια πόλη πιο οικολογική, πιο ανθεκτική, και με κοινωνικά ισότιμες δομές. Η Λευκωσία θα ανταποκρίνεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, και θα βελτιώνει διαρκώς τους όρους διαβίωσης και την καθημερινότητα των κατοίκων της» υπογράμμισε ο κ. Καρούσος.

Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι «με συνεργασία, αλλά και με όραμα, το Υπουργείο στηρίζει τη νέα αυτή προοπτική του σχεδιασμού για τη Λευκωσία. Ο στόχος όλων μας πρέπει να είναι πόλεις πιο πράσινες, πιο καθαρές, πιο ασφαλείς και πιο προσβάσιμες για όλους».

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα βοηθήσει να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας ιδιαίτερα στην είσοδο και στην έξοδο από την πρωτεύουσα.

«Μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για ένα καλύτερο περιβάλλον και για να καταστεί το κέντρο της πόλης καλύτερα προσβάσιμο» είπε ο κ. Γιωρκάτζης, επισημαίνοντας ότι «κύριος στόχος είναι η δημιουργία δικτύου λεωφορειολωρίδων που θα καταστήσει το ίδιο το λεωφορείο πιο ανταγωνιστικό από το αυτοκίνητο, επιλύοντας με αυτό τον τρόπο το κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρατηρείται σήμερα».