Υπογραφή συμβολαίου για την προμήθεια του Πολυδύναμου Συστήματος Επιθεώρησης Οδοστρώματος

Υπογραφή συμβολαίου για την προμήθεια του Πολυδύναμου Συστήματος Επιθεώρησης Οδοστρώματος

Σε παρουσίαση του Πολυδύναμου Συστήματος Επιθεώρησης Οδοστρώματος προέβη σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το συμβόλαιο για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του οποίου έχει υπογραφεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την ανάδοχο εταιρεία ARRB Systems AB.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Συστήματος, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος επεσήμανε πως η προμήθεια του Συστήματος δεικνύει τη συνεχή προσπάθεια του Τμήματος Δημοσίων Έργων για υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των χρηστών του οδικού δικτύου. Όπως είπε ο κ. Υπουργός, αυτού του είδους τα συστήματα χρησιμοποιούνται πλέον στις πλείστες αναπτυγμένες χώρες για την αυτοματοποιημένη καταγραφή του οδικού δικτύου και τον γρήγορο έλεγχο του οδικού δικτύου χωρίς να απαιτείται το κλείσιμο των δρόμων.

Συγκεκριμένα, το Σύστημα καταγράφει αριθμό μετρήσεων, με τις κυριότερες να αφορούν:

(α) την ομαλότητα του δρόμου που συνδέεται με την άνεση των οδηγών και την προστασία των αυτοκινήτων από φθορά.

(β) τη μακρο-υφή του ασφαλτοτάπητα που είναι δείκτης για τη μέτρηση της ολισθηρότητας σε ψηλές ταχύτητες.

(γ) τις επιφανειακές ζημιές του ασφαλτοτάπητα (ρηγμάτωση, λακκούβες, κλπ) που συσχετίζονται με τη γενικότερη φθορά του οδοστρώματος.

(δ) τη φωτογράφηση του οδικού δικτύου, της κάθετης σήμανσης (πινακίδες), της οριζόντιας σήμανσης (γραμμές), των στηθαίων ασφαλείας, καθώς και του λοιπού παρεμφερούς εξοπλισμού.

Για τη διενέργεια των μετρήσεων, υπάρχει εγκαταστημένος στο όχημα ειδικός εξοπλισμός που αποτελείται από λέιζερ, φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές, αισθητήρες και άλλα εξαρτήματα, καθώς και σύστημα εντοπισμού θέσης (τύπου GPS), ώστε όλες οι μετρήσεις να συσχετίζονται με το ακριβές σημείο του οδικού δικτύου όπου λήφθηκαν. Τα δεδομένα από τις μετρήσεις θα τυγχάνουν ακολούθως επεξεργασίας από την επιστημονική ομάδα διαχείρισης του Συστήματος, με στόχο να εξάγονται ποιοτικά συμπεράσματα και να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων αναφορικά με την έκταση της συντήρησης που απαιτείται και την ιεράρχηση των σημείων προς συντήρησης. Τέλος, μέσω του εν λόγω Συστήματος, θα μπορεί να γίνεται έλεγχος της ποιότητας των εργασιών σε έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των Τοπικών Αρχών κατά το στάδιο της κατασκευής, γεγονός που θα εξοικονομήσει και πόρους.

«Με την υιοθέτηση της διαδικασίας αυτής, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιδιώκει την έγκαιρη και σωστή συντήρηση του οδικού δικτύου, που θα επιτρέψει την άμεση βελτίωση της άνεσης και της ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου», σημείωσε ο κ. Καρούσος, και συνεχάρη τον Διευθυντή και το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τις συνεχείς προσπάθειές τους, ώστε οι υπηρεσίες να βελτιώνονται προς όφελος των χρηστών του οδικού δικτύου.

Εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, εκφράστηκε η πεποίθηση πως η εισαγωγή της τεχνολογίας που προσφέρει το Σύστημα στην Κύπρο θα αναβαθμίσει την ποιότητα του οδικού δικτύου της χώρας και θα διευκολύνει τον έλεγχο και την καταγραφή των φθορών στο οδικό δίκτυο.

Τέλος, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλης επεσήμανε ότι με την προμήθεια του Πολυδύναμου Συστήματος Επιθεώρησης Οδοστρώματος, εφαρμόζονται και στην χώρα μας σύγχρονες πρακτικές για τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Με τον τρόπο αυτό, είπε, η Κύπρος συμβαδίζει με τους εταίρους της στην ΕΕ και θα μπορεί πλέον να προσφέρει στους πολίτες της Κύπρου βελτιωμένο οδικό δίκτυο.

Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε €1.030 εκ., εκ των οποίων οι €791 χιλιάδες να αφορούν την προμήθεια του Συστήματος και οι €239 χιλιάδες την πενταετή συντήρησή του. Η σύμβαση εντάσσεται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κάλυψη περίπου του 80% του κόστους αγοράς.