Υπογραφή Συμβολαίου για τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης

Υπογραφή Συμβολαίου για τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης

Υπογράφτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ως Αναθέτουσα Αρχή και από την εταιρεία Conduent State & Local Solutions, Inc., ως Αναδόχου εταιρείας, το Συμβόλαιο για τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης.  Στην τελετή υπογραφής του Συμβολαίου παρέστησαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος και η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κας Έμιλυ Γιολίτη. 

Το έργο αφορά τη μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος Φωτοεπισήμανσης σε παγκύπρια βάση και περιλαμβάνει ενενήντα (90) σταθερές κάμερες σε τριάντα (30) τοποθεσίες και είκοσι (20) κινητές κάμερες.  Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα φωτοεπισήμανσης, πέραν από την καταγραφή της υπέρβασης στο όριο ταχύτητας θα επεξεργάζεται και θα καταγράφει επιπρόσθετες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων, τη μη χρήση της ζώνης ασφάλειας, τη μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη συμμόρφωση με το φωτεινό σηματοδότη όταν το χρώμα είναι κόκκινο και την παράβαση της γραμμής αναμονής στα φώτα τροχαίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρείς (3) φάσεις, ως εξής:

  • Η Πιλοτική φάση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, περιλαμβάνει τη λειτουργία τεσσάρων (4) κινητών καμερών και την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) σταθερών καμερών σε μία (1) τοποθεσία. Επιπλέον θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει το κέντρο  περισυλλογής και επεξεργασίας των παραβάσεων όπου θα αρχίσουν να εκδίδονται ειδοποιήσεις / κλήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται στους παραβάτες.  Η φάση αυτή θα λειτουργήσει πιλοτικά για 3 μήνες.
  • Η Πρώτη φάση που θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, δηλαδή σε 15 μήνες από σήμερα,  θα περιλαμβάνει τη λειτουργία ακόμη (16) κινητών καμερών και εγκατάσταση και λειτουργία ακόμη είκοσι (20)  σταθερών καμερών σε ακόμα έξι (6) τοποθεσίες.
  • Η Δεύτερη φάση, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης περιλαμβάνει την εγκατάσταση επιπρόσθετων εξήντα έξι (66) σταθερών καμερών (90 στο σύνολο) σε ακόμα είκοσι τρείς (23) τοποθεσίες. Το κέντρο περισυλλογής και επεξεργασίας παραβάσεων θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα που απαιτείται για την ικανοποιητική παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Το ποσό του Συμβολαίου εκτιμάται στα € 34,076,970.00 (τριάντα τέσσερα εκατομμύρια, εβδομήντα έξι χιλιάδες, εννιακόσια εβδομήντα ευρώ) συν Φ.Π.Α, Τα €8 εκατομμύρια περίπου αφορούν στην προμήθεια, και εγκατάσταση του εξοπλισμού ενώ τα υπόλοιπα €26 εκατομμύρια περίπου αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού  περιλαμβανομένης και της παράδοσης  των κλήσεων από τον Ανάδοχο.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του Συμβολαίου ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Είμαι ευτυχής για την υπογραφή της Σύμβασης καθότι πολλές είναι οι μελέτες που δείχνουν ότι τα συστήματα φωτοεπισήμανσης μειώνουν σημαντικά τις οδικές συγκρούσεις και το συγκεκριμένο Έργο  στοχεύει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ως κυβέρνηση έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειες μας για αύξηση της οδικής ασφάλειας και μείωση των οδικών συγκρούσεων μέσω της εφαρμογής νέων συστημάτων.  Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης που θα εγκατασταθεί στην Κύπρο θα μειώσει τις οδικές συγκρούσεις στα σημεία όπου θα εγκατασταθεί.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, την περίοδο που λειτούργησε αντίστοιχο σύστημα φωτοεπισήμανσης σε 12 σημεία στην Κύπρο μειώθηκαν οι οδικές συγκρούσεις κατά 53.57%.

Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει τον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση των νεκρών από οδικές συγκρούσεις κατά 50% και μείωση κατά 50% των σοβαρών τραυματισμών μέσα στη δεκαετία 2021-2030. Στόχος της συγκεκριμένης σύμβασης είναι η δραστική μείωση των θανάτων και τραυματισμών που προκαλούνται από τις οδικές συγκρούσεις.  Με την εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης  θα βελτιώσουμε το επίπεδο οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα όπου παρατηρείται η πλειοψηφία των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Με τη σημερινή υπογραφή της Σύμβασης συμβάλλουμε περαιτέρω στην οδική ασφάλεια του τόπου μας.  Αυτή η επιτυχία οφείλεται στη συλλογική και άοκνη προσπάθεια πολλών εμπλεκόμενων Υπουργείων και Τμημάτων του κράτους για πάρα πολλά χρόνια. Για αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν με κάθε τρόπο στην επίτευξη αυτού του επιμέρους στόχου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την όλη συνεργασία την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Έμιλυ Γιολίτη και να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Υπηρεσιών κ. Μάρκο Μάρκου και τους λειτουργούς του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου ως η Αναθέτουσα Αρχή».

Στη συνέχεια η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Έμιλυ Γιολίτη επεσήμανε ότι τα συστήματα φωτοεπισήμανσης αποτέλεσαν και αποτελούν το ισχυρότερο όπλο των χωρών που κατάφεραν να πετύχουν σημαντική μείωση των τροχαίων συγκρούσεων και ως εκ τούτου η εγκατάσταση του συστήματος  φωτοεπισήμανσης στην χώρα μας είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Απευθύνοντας παράκληση σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, οδηγούς, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, πεζούς να είναι πιο προσεκτικοί όταν βρίσκονται στους δρόμους, η κα Γιολίτη ανέφερε ότι: «Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που ήδη λαμβάνονται και έχουν προγραμματιστεί  να ληφθούν το επόμενο διάστημα  στα πλαίσια και του νέου Στρατηγικού Σχεδίου για τη δεκαετία 2021-30, ευελπιστούμε ότι θα επιτευχθεί η συμμόρφωση των πολιτών με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα  αντιμετωπίσουμε συμπεριφορές που δεν είναι αποδεκτές και κατ’ επέκταση θα πετύχουμε την  επιθυμητή μείωση στις σοβαρές και θανατηφόρες συγκρούσεις.

Επιπλέον με την εγκατάσταση του συστήματος φωτο-επισήμανσης στοχεύουμε στην καλύτερη αστυνόμευση και στην αμεσότητα της ποινής, σημαντικοί παράγοντες για την αποτροπή και μείωση των τροχαίων παραβάσεων. Η χρήση των σταθερών και κινητών καμερών, θα μας δώσει την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα μέλη της Αστυνομίας και να επικεντρώσουν τις  προσπάθειες τους στον έλεγχο άλλων σοβαρών τροχαίων παραβάσεων».