Υπογραφή Συμβολαίου για το Έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ» στο Δήμο Τσερίου

Υπογραφή Συμβολαίου για το Έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ» στο Δήμο Τσερίου

Υπεγράφη την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 η ώρα 09:00, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, το έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ» στο Δήμο Τσερίου. 

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα. Ελένη Κασκίρη και εκ μέρους της εταιρείας «KEDRIS CONSTRUCTION LIMITED» η κα. Κωνσταντίνα Χαραλάμπους, Τεχνικός Διευθυντής, στην παρουσία του Δημάρχου Τσερίου κου Σταύρου Μιχαήλ.

Το έργο χωροθετείται εντός των ορίων του Δήμου Τσερίου στη Λευκωσία και ουσιαστικά πρόκειται για τον δρόμο που διέρχεται διαμέσου του Δήμου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δρόμου 2 λωρίδων (με δεξιόστροφες πρόσθετες λωρίδες στα φώτα τροχαίας) εντός του Δήμου Τσερίου για μήκος 2,5 περίπου χιλιομέτρων.  Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή τμημάτων παρόδιων οδών (Κ. Μισιαούλη, Σαλαμίνας,Τ. Ανθία, Σ. Παπαλαζάρου κτλ), σε συνολική έκταση περίπου 600 μέτρων, που συμβάλουν με τον κύριο δρόμο.  Στο έργο θα κατασκευαστεί μικρός κυκλικός κόμβος που συνδέει τις οδούς Στροβόλου και Αγίου Γεωργίου στο βορειότερο άκρο του.  Κατά μήκος του δρόμου θα δημιουργηθούν εκατέρωθεν χώροι στάθμευσης για εξυπηρέτηση των εμπορικών περιοχών του Δήμου καθώς επίσης και τα δύο Δημοτικά Σχολεία που περιλαμβάνονται στο υπό κατασκευή τμήμα.  Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή πεζοδρομίων ελάχιστου πλάτους
2.0 μέτρων, η εγκατάσταση σε τρία σημεία, φώτων τροχαίας, η υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οριζόντια και κάθετη σήμανση, η εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και άλλες συναφείς εργασίες.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Σεπτέμβριο 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 78 εβδομάδες και κόστος €7.005.530,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..