Υπογραφή Συμβολαίου για το νέο κτήριο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Υπογραφή Συμβολαίου για το νέο κτήριο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Υπογράφηκε σήμερα, Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή και του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κ. Ελίκου Ηλία το Συμβόλαιο για την ανέγερση του κτηρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα Ελένη Κασκίρη και, εκ μέρους της Κοινοπραξίας Lois Builders Ltd & Wade Adams Contracting Cyprus Ltd JV, ο κ. Μιχάλης Λοής.

Το Έργο αφορά τη Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (συμβατικής κατασκευής), ελάχιστου συνολικού εμβαδού 12620m². Το Έργο θα ανεγερθεί στον Δήμο Αγλαντζιάς, στη γωνία των Λεωφόρων Κυρηνείας και Γλαύκου Κληρίδη.

Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα συμπληρωθούν σε τριάντα έξι (36) μήνες. Η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων και συντήρησης είναι 12 (δώδεκα) έτη από τη σχετική ημερομηνία που θα δηλωθεί στο Πιστοποιητικό Παραλαβής ολόκληρου του Έργου.

Η δαπάνη του Έργου είναι €22.294.747,58 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος τόνισε τη σημασία του Έργου, καθώς το κράτος κατέβαλλε ποσό της τάξης των €700χιλ. περίπου τον χρόνο για τα ενοίκια των χώρων αυτών. Ο κ. Καρούσος εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι το Έργο θα ολοκληρωθεί εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα συνεχάρη τον κ. Νουρή για την εξαίρετη συνεργασία καθώς τα δύο Υπουργεία προωθούν και εκτελούν έργα πέραν του €1.2 δις είτε αυτά είναι οδικά είτε είναι πολεοδομικά έργα, είτε άλλες υποδομές.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νούρης, εξέφρασε την ικανοποίηση του ότι η εξαγγελία της Κυβέρνησης για στέγαση των Κυβερνητών Υπηρεσιών για την αποφυγή της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού με μίσθια έχει τροχοδρομηθεί. Επιπρόσθετα ο κ. Νουρής, τόνισε ότι, με την ολοκλήρωση του Έργου, δεν θα διευκολύνουμε μόνο τους εργαζόμενους, αλλά θα βοηθήσουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολίτων καθώς θα αποφευχθούν και οι άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα ο κ. Νουρής έκανε αναφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε η οποία έχει βελτιώσει στα μέγιστα και το θέμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της αισθητικής.

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ. Καρούσο, στον Διευθυντή του Κτηματολογίου, στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Δημοσίων Έργων αλλά και την κοινοπραξία.