Υπογραφή Συμβολαίων για κατασκευαστικά έργα στην Κοινότητα Χλώρακας και στον Δήμο Γεροσκήπου

Υπογραφή Συμβολαίων για κατασκευαστικά έργα στην Κοινότητα Χλώρακας και στον Δήμο Γεροσκήπου

Στην υπογραφή δύο Συμβολαίων για κατασκευαστικά έργα στην Επαρχία Πάφου προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα που γίνονται πράξη μετά από εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για επένδυση σε βελτιωτικά έργα για την αναβάθμιση της δυτικής περιοχής της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, υπογράφηκαν Συμβόλαια για την:

  • κατασκευή έργων προστασίας και βελτίωσης τμήματος του παραλιακού μετώπου Χλώρακας, και
  • κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην Οδό Κινύρας που θα αποτελέσει μέρος του Βόρειου Παρακαμπτήριου δρόμου Γεροσκήπου.

Κατασκευή έργων προστασίας και βελτίωσης τμήματος του παραλιακού μετώπου Χλώρακας

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης, και εκ μέρους της «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε» ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Βασίλης Μεσαδάκος.

Το Έργο αφορά μέτρα βελτίωσης και προστασίας του παραλιακού τμήματος στα δημοτικά όρια της κοινότητας Χλώρακας, μεταξύ των ξενοδοχειακών μονάδων St. George και Laura.

Τα βασικά στοιχεία του Έργου είναι:

  • κατασκευή πέντε παράλληλων κυματοθραυστών,
  • κατασκευή ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών,
  • προσαρμογή δύο υφιστάμενων προβόλων (55 μ. και 35 μ. μήκος περίπου),
  • κατεδάφιση υφιστάμενων προβόλων και θωράκισης(80 μέτρα περίπου και 650 τ.μ θωράκισης), και
  • κατεδάφιση υφιστάμενου μόλου/κυματοθραυστών.

Πιο συγκεκριμένα, το Έργο διαλαμβάνει την κατεδάφιση του υφιστάμενου μόλου/κυματοθραύστη στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το ξενοδοχείο St. George, αριθμού μικρών προβόλων διαφορετικού μήκους και πλάτους μεταξύ των ξενοδοχείων St. George και Laura και την απομάκρυνση/αναδιάταξη υφιστάμενης θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους. Μέρος των ογκολίθων θα επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των μόνιμων έργων. Το Έργο προβλέπει την κατασκευή πέντε παράλληλων κυματοθραυστών μήκους 70 μέτρων περίπου (από κεφαλή σε κεφαλή) με το διάκενο μεταξύ τους να είναι γύρω στα 15 μέτρα περίπου. Η εξωτερική θωράκιση των κυματοθραυστών θα αποτελείται από ακρόποδα. Στα δύο άκρα του Έργου προβλέπεται η ανακατασκευή/διαμόρφωση των υφιστάμενων προβόλων (όπου απαιτείται), καθώς και η απομάκρυνση υφιστάμενων ογκολίθων που βρίσκονται στη θέση κατάληψης των έργων. Τέλος, στο ανατολικό άκρο του Έργου προβλέπεται η κατασκευή ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης μικρών σκαφών.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Μάρτιο 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 24 μήνες και κόστος €4,16 εκ. (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην Οδό Κινύρας που θα αποτελέσει μέρος του Βόρειου Παρακαμπτήριου δρόμου Γεροσκήπου

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Εταιρείας «Χαραλαμπίδης Σ. Πέτρος & Α/φοί Λτδ», η Διευθύντρια κα Μαρία Χαραλαμπίδου.

Το έργο αφορά την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη μελλοντική συμβολή του Βορείου Παρακαμπτήριου Γεροσκήπου και της Οδού Κινύρα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, πεζοδρομίων και οδοστρώματος, κλειστού συστήματος αποχέτευσης ομβρίων, εγκατάσταση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καθώς και μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Μάρτιο 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 12 μήνες και κόστος €2,26 εκ. (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).