Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών Λεμεσού

Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών Λεμεσού

Υπογράφτηκε σήμερα, 4 Ιουλίου 2022, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών Λεμεσού.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Νικολαΐδης και, εκ μέρους της εταιρείας «Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (Ε.Μ.Ε.Λ) Λτδ», o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιώργος Κυριάκου, στην παρουσία του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών κ. Ανδρέα Νικηφόρου και αντιπροσώπων της εταιρείας και του Υπουργείου.

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης είναι 10 έτη και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €146,449,710.00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για επέκταση των υπηρεσιών μέχρι 50% για το ποσό των €51.711.450,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καινούργια υπηρεσία αφορά στην εκτέλεση εντός υπηρεσίας 7.2 εκ. χλμ σε σύγκριση με τα 6.4 εκ. χλμ που εκτελούνταν βάσει της προηγούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, εκ των οποίων τα 2 εκ. χλμ θα εκτελούνται με 35 ηλεκτρικά λεωφορεία. Ο στόλος θα αποτελείται συνολικά από 177 καινούργια λεωφορεία.

Με την νέα αυτή Σύμβαση γίνεται ακόμη ένα βήμα υλοποίησης του σχεδιασμού της Κυβέρνησης για αναβάθμιση των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών. Βασικός στόχος είναι να καταστεί η επιλογή της χρήσης των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με λεωφορείο, ουσιαστική εναλλακτική λύση στις ανάγκες κινητικότητας του σύγχρονου πολίτη.