Χαιρετισμός Γιάννη Καρούσου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του αναμνηστικού γραμματοσήμου «30 χρόνια Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Χαιρετισμός Γιάννη Καρούσου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του αναμνηστικού γραμματοσήμου «30 χρόνια Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Αποτελεί αξίωμα ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος της Διοίκησης ενός κράτους, δικαστικός και εξωδικαστικός, προάγει τη Δημοκρατία, η οποία, χωρίς να αφίσταται των βασικών της αρχών, εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τα αιτήματα των πολιτών, ταυτόχρονα δε,  διαμορφώνεται και από αυτούς μέσω της συμμετοχής τους στα κοινά αλλά και της κριτικής τους στη Διοίκηση.

Είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό, η Διοίκηση ενός ευνομούμενου κράτους,  λόγω και της ευρύτητας της εμπλοκής της στην καθημερινή ζωή των πολιτών, να διαπράττει λάθη και παραλείψεις ή και ακόμα να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία κατά τρόπο που να αποβαίνει σε βάρος κάποιου ή κάποιων πολιτών, ή οργανωμένων συνόλων.

Με το πέρασμα του χρόνου και την ωρίμανση των δημοκρατικών αρχών, τα πλείστα Κράτη, ανταποκρινόμενα στην αναγκαιότητα για παραχώρηση στους πολίτες τους, με απλές ανέξοδες διαδικασίες, ενός βήματος όπου αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, προχώρησαν στην εισαγωγή του ανεξάρτητου θεσμού του Επίτροπου Διοικήσεως (Ombudsman) ή Συνηγόρου του Πολίτη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας, με εξήντα ένα μόνο χρόνια ανεξαρτησίας αλλά με βαθιά ριζωμένες δημοκρατικές αρχές, εισήγαγε πριν από 30 χρόνια, το 1991, τον Θεσμό του Επιτρόπου Διοίκησης και αργότερα Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τον κατεξοχήν εξωδικαστικό μηχανισμό ελέγχου της Διοίκησης, με αρμοδιότητες κατά πόσον οι ενέργειές της παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ασκούνται κατά παράβαση των νόμων ή των κανόνων της χρηστής διοίκησης.

Οι αρμοδιότητες αυτές εξελικτικά έχουν διευρυνθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Συμβάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχουν κυρωθεί διαχρονικά από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αποτελεί αναντίλεγκτο γεγονός ότι στα 30 χρόνια λειτουργίας του, ο Θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών, αφού με τις παρεμβάσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών, καθώς επίσης στην άρση φαινομένων καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακρίσεων από τη Διοίκηση.

Η αποδοχή του Θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως καθώς και η ευρεία καταφυγή σε αυτόν από τους πολίτες και οργανωμένα σύνολα, αποδεικνύει την επιτυχή λειτουργία του στα 30 χρόνια ύπαρξής του, ταυτόχρονα δε συνιστά εγγύηση για την περαιτέρω ανάδειξή του τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, Τμήμα του Υπουργείου όπου προϊσταμαι, θέλοντας να τιμήσουν τον Θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το σημαντικό έργο που επιτελεί, έχουν εκδώσει αναμνηστικό γραμματόσημο και φάκελο πρώτης ημέρας κυκλοφορίας με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την ίδρυση του Θεσμού.

Κυρία Επίτροπε,

Η κυκλοφορία του αναμνηστικού αυτού γραμματοσήμου προβάλλει και αναδεικνύει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το σημαντικό έργο που επιτελείτε εσείς και οι συνεργάτες σας στην προσπάθεια για εδραίωση του κράτους δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθειά σας αυτή θα συνεχιστεί με επιτυχία και στο μέλλον, έτσι ώστε οι πολίτες της χώρας μας να νοιώθουν και να είναι περήφανοι ότι διαβιώνουν, δημιουργούν και αναπτύσσονται, υλικά και πνευματικά, σε ένα σύγχρονο και ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος.