Χαιρετισμός Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Ημερίδα «Κυκλοφοριακό Λευκωσίας. Υπάρχει λύση;»

Χαιρετισμός Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Ημερίδα «Κυκλοφοριακό Λευκωσίας. Υπάρχει λύση;»

Αγαπητοί παρευρισκόμενοι,

Σας καλωσορίζω σε αυτή τη συζήτηση με τίτλο «Κυκλοφοριακό Λευκωσίας. Υπάρχει λύση;» που διοργανώνει η πρωτοβουλία «Ανεκτίμητη Λευκωσία».


Είναι προφανές ότι η αύξηση του αριθμού και της χρήσης των μηχανοκίνητων οχημάτων και η υπερβολική εξάρτηση στο αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης, είναι οι κύριες αιτίες που η Λευκωσία βιώνει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθυστερήσεις, θόρυβο, ρύπανση, καθώς και προβλήματα οδικής ασφάλειας και προσβασιμότητας, τόσο στο
κέντρο της πόλης της, όσο και κατά μήκος των κύριων οδικών αρτηριών.
Στη Λευκωσία έχουν ήδη ληφθεί μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μέτρα τα οποία διαμέσου της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη κινητικότητα και των δράσεων που απορρέουν από
αυτή, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν ώστε το πρόβλημα να απαμβλυνθεί.
Κυρίαρχο ρόλο στη στρατηγική του Υπουργείου μου έχει η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας ώστε να πετύχουμε μίαν ισορροπημένη πρόσβαση και χρήση του οδικού χώρου μειώνοντας τη χρήση του ιδιωτικού οχήματος και αυξάνοντας τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας διασφαλίζει
παράλληλα, ασφαλή χώρο στους ευάλωτους χρήστες, δηλαδή τον πεζό, τον ποδηλάτη, τον μοτοσικλετιστή και τα άτομα με αναπηρία, και ταυτόχρονα επιτυγχάνει τη μείωση ρύπων.
Για τον λόγο αυτό, προωθούμε σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, την επικαιροποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας κλείνει δέκα χρόνια από την εκπόνηση του και επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός του. Στους πρώτους μήνες της μελέτης θα δοθούν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή λεωφορειολωρίδων στην είσοδο της Λευκωσίας από Λεμεσό, που μελλοντικά θα φιλοξενήσουν το τραμ, καθώς επίσης και για το κλιμακωτό ωράριο, κ.α..
Επίσης, διαμέσου του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030, το οποίο βασίζεται στην προσέγγιση του «Ασφαλούς Συστήματος» και το οποίο περιλαμβάνει 28 επιμέρους πολιτικές και 158 στοχευμένες δράσεις ευελπιστούμε στην αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, όπου
καταγράφονται αυξημένοι αριθμοί θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.
Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς την οποία θα επιφέρει η λειτουργία των νέων συμβάσεων δημοσίων μεταφορών με την ταυτόχρονη εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας σε θέματα τηλεματικής.
Άλλη σημαντική παράμετρος που θα βοηθήσει είναι η υλοποίηση οργανωμένων σταθμών μετεπιβίβασης (Park and Ride) στην είσοδο της πόλης για τους οποίους υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Επιπρόσθετα, τονίζουμε τη σημαντικότητα της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας διαμέσου της χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης. Από τις προγραμματιζόμενες δράσεις μας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ξεχωρίζει η αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Περιφερειακού Ελέγχου στην Λευκωσία και Λεμεσό για τον αυτόματο έλεγχο και τη συνεχή ρύθμιση των φώτων τροχαίας και
των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη διακίνηση των οχημάτων καθώς και τη μείωση των καθυστερήσεων.
Το Υπουργείο επίσης προωθεί τα αναγκαία έργα σε ότι αφορά την αναβάθμιση του κύριου αστικού οδικού δικτύου δηλαδή τους δρόμους πρωταρχικής σημασίας σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Περαιτέρω, γίνονται διάφορες δράσεις και μέτρα για την αύξηση της πεζοκίνησης και της ποδηλατοκίνησης, με ευρύτερο στόχο την διασφάλιση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας στη Λευκωσία.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η συνεχής ανάπτυξη της χώρας μας, η οποία θα πρέπει να προάγεται με βιώσιμο τρόπο, ούτως ώστε τα οφέλη να είναι τα μέγιστα, στον κοινωνικοοικονομικό και στονπεριβαλλοντικό τομέα, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρωτοβουλία «Ανεκτίμητη Λευκωσία». για την διοργάνωση αυτής της συζήτησης. Μέσω αυτής της ημερίδας, ας περάσουμε το μήνυμα ότι κάνοντας τις σωστές επιλογές στα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε, βελτιώνουμε την οικονομία, την οδική ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον μας.