Ψηφιακή αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας

Ψηφιακή αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι υποβρύχιες εργασίες καθαρισμούκαι ψηφιακής αποτύπωσης του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας που έγιναν στο πλαίσιο ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος με το ακρωνύμιο «ΑΝΔΙΚΑΤ». Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάδειξη και προβολή της υποβρύχιας αρχαιολογικής και φυσικής κληρονομιάς, μέσω της δημιουργίας καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το επόμενο στάδιο ανάδειξης αυτού του μοναδικού ενάλιου αρχαίου μνημείου περιλαμβάνει την εγκατάσταση πινακίδων τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα, οι οποίες θα πληροφορούν και θα κατευθύνουν τον επισκέπτη του χώρου του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και την έκδοση πληροφοριακού φυλλαδίου.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα επανέλθει με νέο ανακοινωθέν σχετικά με την εξέλιξη των πιο πάνω εργασιών.