Η Κύπρος Αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ το 2026: Μια Στρατηγική Ευκαιρία για Εθνική Πρόοδο

Η Κύπρος Αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ το 2026: Μια Στρατηγική Ευκαιρία για Εθνική Πρόοδο

Το 2026, η Κύπρος αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα έξι μηνών και αναπόφευκτα θα συγκεντρώσει, όχι μόνο τους κύριους λήπτες αποφάσεων της ΕΕ στο έδαφος της, αλλά και μια ροή πολιτικών τεχνοκρατών και προσωπικοτήτων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία αυτής της συγκυρίας δεν μπορεί να υποτιμηθεί, καθώς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για αναβάθμιση της θέσης μας στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για αξιοποίηση της ευκαιρίας που προσφέρεται, η οποία δε φέρει μόνο μαζί της, τις επίσημες ευθύνες που συνοδεύουν την προεδρία, αλλά και μια δυναμική για πολιτική, οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της παρούσας κατάστασης πραγμάτων.

Επίλυση του Κυπριακού:
Η κυριότερη προτεραιότητα κατά την Προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ πρέπει να είναι η συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη μιας συνολικής λύσης του επίμαχου εθνικού μας ζητήματος. Με συνεχείς προσπάθειες σε συνεργασία με τους εταίρους μας, η Κύπρος μπορεί να ηγηθεί στην προώθηση μίας νέας πρωτοβουλίας για ειρήνη στο νησί μας, εκπονώντας προσεκτικά ένα οδικό χάρτη, ο οποίος θα βασίζεται στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση η προεδρία θα αποτελεί ένα ορόσημο μέσω του οποίου θα πρέπει να πιεστεί η Τουρκία  η οποία χρειάζεται να λάβει ένα δυνατό διπλωματικό μήνυμα από σήμερα, ότι η προεδρία θα αξιοποιηθεί για το Κυπριακό, προκειμένου να αναγκαστεί να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από πλευράς όλων των χωρών μελών, ότι η επίλυση του Κυπριακού συνδέεται με κίνητρα που δημιουργούν ένα μοναδικό διπλωματικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών σχέσεων με γειτονικές χώρες της Κύπρου, στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση του διαλόγου και της συνεργασίας στην περιοχή, ένα ρόλο που ενίοτε διεκδικεί η Τουρκία στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι, με πρόσφατο παράδειγμα τη διαμεσολάβηση της στην επίτευξη συμφωνίας για μεταφορά ουκρανικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα.

Για να γίνει όμως ιεράρχηση και προώθηση στόχων, είναι σημαντικό το υφυπουργείο  Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ,το οποίο ορθά έχει εγκριθεί από τη Κυβέρνηση, να τύχει έγκρισης και από τη βουλή το συντομότερο, αφού θα σχεδιάζει και θα εκπονεί πολιτικές, στη βάση προσεγγίσεων που πηγάζουν από την ανάλυση των ευκαιριών, αλλά και αναπροσαρμογών στις πολιτικές και συμμαχίες εντός και εκτός ΕΕ.

Προώθηση της Οικονομικής Ανάπτυξης
Σε μία περίοδο διεθνούς οικονομικής στενότητας, οφείλουμε να αναδείξουμε ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς όπως ο τουρισμός και η συνδεσιμότητα. Με την προετοιμασία ενός συνεκτικού σχεδίου που αφουγκράζεται τις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς, εμβολιασμένης με σύγχρονα μέσα που βλέπουν προς περαιτέρω ανάπτυξη, η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά αναδεικνύοντας περαιτέρω τα φυσικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το νησί, με την υποστήριξη της καινοτομίας και ψηφιακής τεχνολογίας. Μία τέτοια πρακτική μπορεί να συμβάλει ακόμη προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο τουρισμός δυστυχώς σήμερα δεν λαμβάνει τη σημασία που πρέπει από την ΕΕ  και θα πρέπει να βεβαιωθούμε  με τις κινήσεις μας κατά τη διάρκεια της προεδρίας ότι θα προστεθεί στην θετική ατζέντα της ΕΕ.

Η κυβέρνηση οφείλει υπό αυτό το πρίσμα, να λάβει υπόψη τη σημασία της συμπερίληψης της επαρχίας Αμμοχώστου στον σχεδιασμό για τη φιλοξενία διάφορων συμβουλίων και πρωτοβουλιών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της προεδρίας. Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υπό κατασκευή μαρίνες του Πρωταρά και της Αγίας Νάπας είναι τεράστιες, καθώς διαθέτουν σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν συνέδρια και συμβούλια  υπουργών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας.

Το μοναστήρι της Αγίας Νάπας και το εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα, αντιπροσωπεύουν πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία που μπορούν να κάλλιστα να τύχουν χρήσης για δράσεις οι οποίες θα προβάλουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.Ιδιαίτερα για την υπογραφή σχετικών διακηρύξεων, μια πρωτοβουλία που κάθε υπουργείο θα πρέπει να ετοιμάσει και να προωθήσει.

Επιπλέον, ο ποταμός του Λιοπετριού, με την ανάπλαση του , μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό χώρο για ανάλογες δράσεις φιλοξενίας προσπαθειών που βλέπουν προς την εδραίωση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών που οφείλει να υιοθετήσει ολόκληρη η ΕΕ. Συγχρόνως, το πολιτιστικό κέντρο της Αμμοχώστου στη Δερύνεια αποτελεί ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που δεν πρέπει να αφεθεί πίσω, καθώς μπορεί να αναδείξει την παρουσία μας, συμπεριλαμβανομένης και της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου.

Εκπαίδευση και Καινοτομία
Με την προώθηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών, η Κύπρος μπορεί να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων εντός της ΕΕ, για δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικής για την παροχή υποτροφιών και διεξεγαγωγή ερευνών, σε συνεργασία με κέντρα καινοτομίας, που θα ενθαρρύνουν τις από κοινού ευρωπαϊκές πρακτικές στους τομείς της εκπαίδευση της επιστήμης και της κυβερνοασφάλειας.

Μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα των δράσεων, ως ένα μικρό κράτος στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δε θα πρέπει να παραλείπουμε την ανάγκη για υπόδειξη προς τους εταίρους μας της εφαρμογής της Αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ειδικά στο πλαίσιο της αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η πρόσφατη πανδημία της COVID-19, η μετανάστευση και γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Καθώς ξεκινούμε αυτό το ταξίδι, ας θέσουμε φιλόδοξους στόχους και ας συγκεντρώσουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι η προεδρία μας στην ΕΕ το 2026, θα αφήσει μία ανεξίτηλη σφραγίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Απομένουν λίγο περισσότερο από 2 χρόνια από τη μέρα που η χώρα μας θα αναλάβει τα ηνία της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2026 και το διάστημα αυτό προσφέρεται για προσεκτικές κινήσεις σχεδιασμού στόχων, που θα μας επιτρέψουν να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατόν για τη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας. Στο χέρι μας είναι επίσης να διασφαλίσουμε ότι κάθε γωνιά της Κύπρου θα απολαύσει τους καρπούς αυτής της περιόδου, προωθώντας τα συμφέροντα και την επιρροή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος μπορεί  να λάμψει στην ευρωπαϊκή σκηνή το 2026, και είναι καθήκον μας να κάνουμε το φως της εκτυφλωτικό, πάνω από όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Η ανάγκη για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας και το μέλλον της χώρας

Η ανάγκη για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας και το μέλλον της χώρας

Του Γιάννη Καρούσου*

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας, ότι δεν θα εγκατασταθούν κλιματιστικά στις αίθουσες διδασκαλίας επικαλούμενη  λόγους υγείας αποτελεί ένα λάθος το οποίο στηρίζεται σε λανθασμένα δεδομένα χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Η Υπουργός Παιδείας  Αθηνά Μιχαηλίδου δεν αντιλαμβάνεται ότι μακροπρόθεσμα θα το πληρώσει η παιδεία και η οικονομία του τόπου. Και αυτό σε μία χώρα, στην οποία όλοι μας ζούμε τους ζεστούς μήνες με τα κλιματιστικά

Προσωπικά δεν έχω δει καμία μελέτη/ έρευνα που να επιβεβαιώνει ότι τα κλιματιστικά δημιουργούν προβλήματα στην υγεία και ιδιαίτερα στα σχολεία. Αντιθέτως, υπάρχει αριθμός μελετών που επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση των κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας και ότι το οποιοδήποτε κόστος αντισταθμίζεται από τα οφέλη που θα δημιουργηθούν

Μία από αυτές είναι η έρευνα του National Bureau of Economic Research, με την ονομασία Heat and Learning, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 10 εκ. μαθητών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την περίοδο 2001-2014 και σύγκρινε θερμοκρασίες και την απόδοσή των μαθητών στις εξετάσεις PSAT.

Η πιο πάνω έρευνα έδειξε ότι για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας στην κλίμακα Fahrenheit δηλαδή περίπου (0.5 Celcius) , μειώνεται η απόδοση του μαθητή στη μάθηση κατά 1% και μάλιστα επιχειρείται και μία οικονομική ανάλυση για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην οικονομία.

Στα συμπεράσματα της, η πιο πάνω έρευνα καταγράφει ότι τα κλιματιστικά στις αίθουσες διδασκαλίας όχι μόνο βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των μαθητών και των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών, αλλά ενισχύουν παράλληλα την απόδοση των μαθητών. Παράλληλα τους ωθεί να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώνουν και σημαντικά τις μελλοντικές τους οικονομικές δυνατότητες. Η έρευνα αναφέρει, επίσης, ότι η χρήση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας θα έχει θετική επίδραση συνολικά στην οικονομία της χώρας.

Ουσιαστικά οι ζεστές αίθουσες διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν και από την άλλη δυσχεραίνουν τους μαθητές να μαθαίνουν.

Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες στο μέλλον θα συνεχίσουν να αυξάνονται η εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας είναι απαραίτητη.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη  αναγνωρίζοντας τη σημασία και τα οφέλη, είχε καταθέσει και εγκρίνει σχετική πρόταση  με χρονοδιάγραμμα η οποία προνοούσε την εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας.

Δυστυχώς σήμερα επιχειρείται ένα πισωγύρισμα το οποίο θα το πληρώσουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και στο μέλλον η οικονομία του τόπου.

Εφόσον δεν προχωρήσει η εγκατάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να καταγράψουμε επιπρόσθετα ότι θα συνεχίσει να υφίσταται μια ανισότητα  των μαθητών δημοσίου σε σχέση με τα ιδιωτικά τα οποία διαθέτουν κλιματιστικά.

Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να αναθεωρήσει την απόφαση του και να μη συμμεριστεί τις αντιδράσεις.

Σε όσους αντιδρούν η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει να απευθύνει η υπουργός είναι που φοιτούν τα παιδιά τους, γιατί μπορεί όσοι αντιδρούν να μην βιώνουν στο περιβάλλον τους το μειονέκτημα αυτό.

Παράλληλα να τους επισυνάψει τις σχετικές έρευνες, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η εγκατάσταση  και λειτουργία κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας μόνο οφέλη  μπορεί να έχει για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς.

Ας επενδύσουμε στα παιδιά μας και στους εκπαιδευτικούς μας, ας δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες αρμόζουν σε μια ανεπτυγμένη χώρα με ισχυρούς δείκτες ανάπτυξης της οικονομίας κι ας προχωρήσουμε με την εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων μας.

*Τέως υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τα προβλήματα στον τουρισμό και τα επόμενα μου βήματα – Παρέμβαση στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6

Τα προβλήματα στον τουρισμό και τα επόμενα μου βήματα – Παρέμβαση στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6

Μίλησα στην Κατερίνα Ηλιάδη, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6, για το διαχρονικό πρόβλημα με τα εξώδικα που εκδίδονται στους τουρίστες και παραμένουν ανεξόφλητα, τα προβλήματα και τις λύσεις που υπάρχουν για τον τουρισμό, τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δεδομένη μου στήριξη στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Θεωρώ πως η Κύπρος έχει τις υποδομές, είναι θέμα προβολής για να μάθουν οι τουρίστες την Κύπρο πάμε μπροστά με ποιότητα και όχι ποσότητα.

Όσον αφορά τα επόμενα μου βήματα, το μόνο που έχω να αναφέρω είναι πως το θέμα του Επαρχιακού Συμβουλίου δεν με αφήνει αδιάφορο. Είναι κάτι ωστόσο το οποίο θα αποφασίσω τις επόμενες εβδομάδες, καθώς λαμβάνω πολλά μηνύματα από τον κόσμο.

Την ίδια ώρα δεν μπορώ παρά να επαναλάβω, την στήριξή μου προς την νέα ηγεσία και στην πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου. Είμαι δίπλα από τη νέα πρόεδρο και είμαι σίγουρος πως θα καταφέρει και θα πετύχει να ενώσει.

Στηρίζω την προσπάθεια που γίνεται, καθώς ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να είναι δυνατός για τη χώρα!

 

Βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη στην Κύπρο και δημιουργία επαναλαμβανόμενων επισκεπτών

Βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη στην Κύπρο και δημιουργία επαναλαμβανόμενων επισκεπτών

Του Γιάννη Καρούσου*

Σε συνέχεια των δημόσιων εισηγήσεων μου για τον τουρισμό, παραθέτω το τί θα ήθελα να δω τις πρώτες 100 μέρες για τον τουρισμό, όσον αφορά αποφάσεις και πρωτοβουλίες που πιστεύω θα πρέπει να παρθούν από την Κυβέρνηση.

Αρχικά πρέπει να προωθηθεί σχετική νομοθεσία για τον τουρισμό, όπως πρόσφατα έχει πράξει η Κροατία. Στόχος της νομοθεσίας θα είναι η βελτίωση της ποιότητας των τουριστών που φθάνουν στο νησί μας και η αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών. Ταυτόχρονα να δοθεί το μήνυμα ότι υπάρχουν όρια. Γι’ αυτό τον σκοπό θα μπορούσε να συσταθεί μια διυπουργική επιτροπή η οποία με χρονοδιάγραμμα δυο μηνών, να καταθέσει τις εισηγήσεις της. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα, η εμπειρία και να επιλυθούν διαχρονικά προβλήματα του τουρισμού. Προβλήματα όπως η ηχορύπανση, ο «κρακτισμός», η παραβατικότητα και οι ακραίες συμπεριφορές επισκεπτών. Τα πιο πάνω είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα, καθώς θέλουμε να δημιουργούμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες στο νησί μας.

Την ίδια ώρα πρέπει να ληφθεί πρωτοβουλία και μέτρα για αντιμετώπιση του «all inclusive». Είναι διαπιστωμένο, ότι εάν σε ένα προορισμό ξεπερνά το 50%, τότε τίθενται θέματα βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων εκτός των ξενοδοχείων. Εάν κλείσει η αγορά εκτός ξενοδοχείων τότε οι επόμενοι θα είναι οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Πρέπει να πειστούν οι επισκέπτες να βγαίνουν και εκτός ξενοδοχείου.

Ακόμη ένα μέτρο, θα ήταν να ληφθεί απόφαση για την εφαρμογή «Βαρομέτρου Επισκεπτών και τουριστικών επιχειρήσεων». Σε εβδομαδιαία βάση, θα πρέπει να διεξάγεται μια έρευνα σε όλα τα τουριστικά θέρετρα οπού οι επισκέπτες, αλλά και οι επιχειρήσεις, θα αξιολογούν την εμπειρία τους και το τουριστικό θέρετρο και τις υπηρεσίες του (καθαριότητα, φιλοξενία,  προβλήματα, ασφάλεια, εμπειρία, επιλογές, πολιτιστικά, παραλίες, κ.α.). Μέσω αυτής της εβδομαδιαίας έρευνας, θα μπορεί το αρμόδιο Υφυπουργείο και οι Τοπικές Αρχές να αναγνωρίζουν τα προβλήματα και να προωθούνται οι λύσεις τους. Το πιο πάνω, μπορούσε να αποτελέσει μέρος του παρατηρητηρίου για τον τουρισμό. Τα στατιστικά όμως πρέπει να τα έχεις όταν τα χρειάζεσαι και όχι τέλος του χρόνου. Οι τουριστικοί πράκτορες το εφαρμόζουν ήδη, γιατί όχι και εμείς; Η βαθμολογία θα μπορούσε να δημοσιεύεται, για να ενημερώνονται σχετικά και οι επισκέπτες. Μέχρι να υλοποιηθεί το πιο πάνω θα μπορούσε το Υφυπουργείο να ζητήσει από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες τα αποτελέσματα των δικών τους μετρήσεων.

Επιπρόσθετα, πρέπει να παρθούν μέτρα για επαναφορά της κυπριακής φιλοξενίας (η οποία και σβήνει χρόνο με χρόνο) όπως και η ένταξη της δια βίου μάθησης στον τουρισμό. Το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, πρέπει να αναλάβουν δράση. Θα έπρεπε ήδη να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των εν λόγω μαθημάτων από τις διευθύνσεις και το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξί, καταστήματα κ.α.). Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και ως όρος για ανανέωση των σχετικών αδειών λειτουργίας. Η εκμάθηση μπορεί να γίνεται και διαδικτυακά, με την ετοιμασία μικρών βίντεο ή παρουσιάσεων, μέσω τηλεδιάσκεψης από ειδικούς του τουρισμού προς το προσωπικό και διευθυντές. Στην ενημέρωση θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν θέματα κυπριακής φιλοξενίας, νέες τάσεις στον τουρισμό, ενημέρωση για τα αξιοθέατα και την εμπειρία του επισκέπτη και πάρα πολλά άλλα.

Σημαντικό θεωρώ επίσης την συμπερίληψη μαθήματος τουριστικής συνείδησης στα σχολεία μας, ιδιαίτερα αυτών των τουριστικών περιοχών. Εάν ένα τουρίστας σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο τον δούμε και έχει κάποιο πρόβλημα π.χ. οδηγεί με χαμηλή ταχύτητα, δεν πρέπει να τον κορνάρουμε, αλλά να δούμε εάν χρειάζεται κάποια βοήθεια. Πρέπει να σεβόμαστε τους επισκέπτες μας.

Κλείνοντας, θεωρώ επάναγκες την εγκατάσταση συστημάτων καμερών (CCTV) στις τουριστικές μας περιοχές. Ένα μέτρο, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας των τουριστικών μας περιοχών, ενώ θα λειτουργήσει ως ένα αποτρεπτικό και συνάμα μέτρο πρόληψης. Ο επισκέπτης, δεν πρέπει μόνο να είναι ασφαλής πρέπει και να αισθάνεται ασφαλής. Σημαντικά ευρωπαϊκά θέρετρα, όπως αυτό της Μαγιόρκας, έχουν εγκαταστήσει αυτά τα συστήματα με ευεργετικά αποτελέσματα! Θα πρέπει το Υφυπουργείο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αναλάβουν πρωτοβουλία σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές για την εγκατάσταση τους.

Ο στόχος είναι απλός. Η βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και η δημιουργία επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στο νησί μας!

*Γιάννης Καρούσος

τέως υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

 

 

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των εργαλείων προώθησης του τουρισμού μας

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των εργαλείων προώθησης του τουρισμού μας

Του Γιάννη Καρούσου*

Στην παρουσίαση για τις πρώτες 100 μέρες του έργου της Κυβέρνησης, διαπιστώσαμε με απογοήτευση την απουσία πρωτοβουλιών για τον τουρισμό. Αυτό που αναμέναμε τις πρώτες 100 μέρες, σίγουρα δεν είναι να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες, αλλά τουλάχιστον να παρθούν αποφάσεις πολιτικής από την Κυβέρνηση, που να αναλάβουν οι αρμόδιοι υπουργοί να υλοποιήσουν. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, παραθέτω μια σειρά εισηγήσεων σε θέματα προβολής τις οποίες ευελπιστώ ο αρμόδιος υφυπουργός να αφουγκραστεί.

Καταρχάς θα πρέπει να τροχοδρομηθεί συνάντηση με όλους τους μεγάλους ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές σε επίπεδο CEO με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με αυτό τον τρόπο στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα, ότι ο τουρισμός είναι σημαντικός για την Κυβέρνηση, ότι  αφουγκραζόμαστε και ότι ο ΠτΔ ενδιαφέρεται προσωπικά για τον τουρισμό.

Πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά η ψηφιακή μας προβολή, με στόχο να πετυχαίνουμε υψηλά νούμερα διαδραστικότητας από χρήστες του διαδικτύου. Υλικό υπάρχει και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας, χρειάζεται όμως αύξηση του «κοινού» μας. Θα πρέπει να τεθεί ως στόχος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας μας, να κατορθώσουν να έχουν τουλάχιστον 5 εκ. κοινό. Η προβολή, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, μπορεί να αξιοποιηθεί για να μειώσει το πρόβλημα, να αυξήσει τις διανυκτερεύσεις και φυσικά να βελτιώσει την αναγνωρισημότητα της χώρας στο εξωτερικό.

Σήμερα στο Facebook, το «Visit Cyprus» έχει 174,000 ακόλουθους. Η ανάλογη σελίδα της Ελλάδας έχει σχεδόν 900,000, της Μάλτας 1 εκατ. και της Ισπανίας 2.2 εκατομμύρια. Η Αυστραλία, που αποτελεί το πιο επιτυχημένο παράδειγμα προβολής και προώθησης τουριστικού προορισμού στον κόσμο έχει 8.2 εκατ. ακόλουθους. Με ένα προϋπολογισμό της τάξεως των 2 εκατομμυρίων, μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και μάλιστα πολύ σύντομα. Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση στον τουρισμό, μόνιμή και με ανταποδοτικά οφέλη!

Η τρίτη εισήγηση μου, είναι η εφαρμογή του θεσμού του Πρεσβευτή του κυπριακού Τουρισμού. Πολλές χώρες συνεργάζονται με διασημότητες/προσωπικότητες, οι οποίες και προωθούν τον τουρισμό τους. Η Αυστραλία, διαθέτει 180 πρεσβευτές του τουρισμού της, σε παγκόσμιο επίπεδο (σεφ, αθλητές, καλλιτέχνες, διεθνείς προσωπικότητες, κ.α), τους οποίους η αποστολή τους είναι να προβάλουν τον τουρισμό της Αυστραλίας).  Το πιο πρόσφατο παράδειγμα χώρας που εφαρμόζει τον θεσμό, είναι εκείνο της συνεργασίας του γνωστού ποδοσφαιριστή Μέσι, με τη Σαουδική Αραβία.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθιερωθεί σε ετήσια βάση, εκστρατεία προβολής του εγχώριου τουρισμού με κεντρικό μήνυμα «Μένουμε Κύπρο», με στόχο αφενός την αύξηση του σε ολόχρονη βάση και αφετέρου να πετύχουμε οι τουριστικές επιχειρήσεις να σέβονται τον Κύπριο και να μην τον θυμούνται μόνο σε περιόδους κρίσεων. Στα πλαίσια αυτά το σχέδιο κινήτρων για εγχώριο τουρισμό που ίσχυε τα τελευταία δυο χρόνια, θα έπρεπε να συνεχίσει καθώς είχε ευεργετικά αποτελέσματα για όλους!

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, χρόνο και προβολή, στις χώρες που έχουν πολύ ψηλή προοπτική, υπάρχει αεροπορική συνδεσιμότητα και που προσφέρουν διανυκτερεύσεις (όχι αφίξεις) στον τουρισμό μας. Γνωστά παραδείγματα είναι οι Σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, οι Βαλτικές και η Ιταλία. Θα ήταν πιο ευεργετικό για την χώρα μας, να αυξηθούν κατά 200,000 οι αφίξεις από τις πιο πάνω χώρες με μέση περίοδο διαμονής τις 10 μέρες (2,000,000 διανυκτερεύσεις) παρά να αυξηθούν 200,000 αφίξεις με μέση περίοδο διαμονής τις τρεις μέρες (600,000 διανυκτερεύσεις).

Είναι απαραίτητο να εκπονηθεί από ειδικούς, ένα στρατηγικό σχέδιο προώθησης και προβολής του τουρισμού μας με στόχους, δράσεις και πρωτοβουλίες. Ο στερεότυπος τρόπος που προβάλλεται ένας τουριστικός προορισμός έχει αλλάξει και θα πρέπει να προσαρμοστούμε, να δημιουργήσουμε μια προβολή στοχευμένη, αποτελεσματική και καινοτόμα όπως επίσης και δημιουργική στρατηγική προώθησης.

*Γιάννης Καρούσος

Τέως υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τρία αναγκαία πανεπιστήμια για τον τόπο μας σε παραμελημένες περιοχές

Τρία αναγκαία πανεπιστήμια για τον τόπο μας σε παραμελημένες περιοχές

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η δημιουργία και λειτουργία πανεπιστημίων έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για την χώρα, αλλά ιδιαίτερα για τις περιοχές οι οποίες τα φιλοξενούν. Οφέλη που ποικίλουν από οικονομικά, κοινωνικά, ακαδημαϊκά και πολιτιστικά. Τρανταχτό παράδειγμα, η δημιουργία του ΤΕΠΑΚ, στη Λεμεσό! Ένα πανεπιστήμιο, το οποίο βελτιώνεται και προσφέρει στην κοινωνία συνεχώς.

Μέχρι σήμερα δημιουργούνται πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα και δεν έχουμε πετύχει δυστυχώς να προσελκύσουμε στην επαρχία Αμμοχώστου. Επαρχία, η οποία είναι η μονή χωρίς πανεπιστήμιο. Απουσία πανεπιστημιακού ιδρύματος παρουσιάζεται και στα ορεινά, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Πόλη Χρυσοχούς. Τρείς περιοχές, οι οποίες αισθάνονται παραμελημένες και απομονωμένες από το κράτος. Ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες περιοχές, εάν λειτουργούσαν πανεπιστήμια, με μερικές χιλιάδες φοιτητές, σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.

Είναι αδήριτη ανάγκη το κράτος να δημιουργήσει τρία ακόμα πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Τροόδους, το πανεπιστήμιο Πόλης Χρυσοχούς και ένα στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Στις ορεινές μας περιοχές, στις οποίες έχουν επενδυθεί πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια σε έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, έργα στις κοινότητες, κ.α.) αλλά και πολιτικές, όπως η στεγαστική πολιτική, με ένα πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτούν μερικές χιλιάδες φοιτητές, η αναζωογόνηση των ορεινών μας περιοχών θα είναι πολύ πιο κοντά. Με την ύπαρξη ζωής ολόχρονα, οι φοιτητές, ακαδημαϊκοί και προσωπικό, θα διαμένουν στις ορεινές κοινότητες και έτσι θα στηριχθεί η τοπική κοινωνία αλλά και οι επιχειρήσεις.

Στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, ιδιαίτερα και μετά την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πόλης – Πάφου, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και αντίστοιχα οφέλη με τη δημιουργία ενός πανεπιστημίου.

Την ίδια ώρα, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος στην ελεύθερη Αμμόχωστο, η οποία είναι και η μόνη επαρχία που δεν φιλοξενεί είτε κρατικό, είτε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, κάτι που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή. Το πιο σημαντικό, είναι η αύξηση των μόνιμων κατοίκων σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από εποχικότητα.

Η κάθε περιοχή που αναφέρω έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες (περιβαλλοντικές, τουριστικές, γεωργία, οινοποιεία κ.α.). Ιδιαιτερότητες, οι οποίες αποτελούν πλεονεκτήματά τους, στη βάση των οποίων θα μπορούσε να εξειδικευθούν τα πιο πάνω ιδρύματα, ενώ το κόστος διαμονής των φοιτητών θα είναι πολύ πιο χαμηλό, σε σύγκριση με τα υφιστάμενα ενοίκια στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Σήμερα, χιλιάδες συμπατριώτες μας προτιμούν την Ελλάδα και το εξωτερικό (που εξ όσων γνωρίζω, ιδιαιτέρα για την Ελλάδα, η κυπριακή Κυβέρνηση καλύπτει και συνεισφέρει σε ετήσια βάση μέρος του κόστους). Είναι καιρός να θέσουμε ως προτεραιότητα μια στρατηγική, η οποία θα έχει ως στόχο να μένουν στο νησί μας οι περισσότεροι φοιτητές μας. Μερικές χιλιάδες Κύπριοι εάν επιλέγουν να φοιτήσουν Κύπρο, τα οφέλη, ιδιαίτερα τα οικονομικά, θα είναι τεράστια.

Η Κυβέρνηση οφείλει να προωθήσει τη δημιουργία των τριών αυτών πανεπιστημίων, είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, αν και θεωρώ είναι πιο ωφέλιμο να είναι δημόσια. Σε περίπτωση που υπάρχουν κωλύματα, για τη δημιουργία δημόσιων ανώτατων ιδρυμάτων σε αυτές τις περιοχές, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να παρέχει κίνητρα και κρατική γή για την προσέλκυση πανεπιστημίων του εξωτερικού ή τη δημιουργία νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ενός διεθνούς διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το παράδειγμα και τον τρόπο πώς να προσελκύσουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, έδωσε πρόσφατα ο Δήμαρχος Πάφου, αφού πέτυχε να προσελκύσει στην πόλη του ένα σοβαρό και πολύ καλό πανεπιστήμιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση, όραμα και λήψη απόφασης.

*Γιάννης Καρούσος
Τέως υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ανοικτή επιστολή Γιάννη Καρούσου προς τον υφυπουργό Πολιτισμού

Ανοικτή επιστολή Γιάννη Καρούσου προς τον υφυπουργό Πολιτισμού

Αγαπητέ υφυπουργέ,

Όπως γνωρίζετε από την 1η Ιουλίου 2023 το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεταφέρεται στο νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Σημαντικό είναι αυτή η μεταφορά και η νέα αρχή, να ξεκινήσει πάνω σε γερά θεμέλια. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του νέου Υφυπουργείου, το οποίο ουσιαστικά πλέον θα είναι Υφυπουργείο Αρχαιοτήτων και Πολιτισμού.

Ως υφυπουργός Πολιτισμού καλείστε και επιβάλλεται να ετοιμάσετε σειρά πρωτοβουλιών και εισηγήσεων. Ουσιαστικά ένα σχέδιο δράσης, με συγκεκριμένο οδικό χάρτη για το τι θα αλλάξει, τι τομές θα κάνετε και πως θα το αναβαθμίσετε και μέσα σε αυτό, φυσικά, να βάλετε και το δικό σας στίγμα.

Το έχω πει πολλές φορές ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας, γι’ αυτό και έγιναν αρκετές προσπάθειες την τελευταία τριετία για αλλαγές και τομές. Πλέον η είσοδος, με νόμο, στα μουσεία που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι ελεύθερη, ακολουθώντας το παράδειγμά της Αγγλίας. Επιπρόσθετα, αρκετά λειτουργούν και Σαββατοκύριακα, κάτι που οδήγησε σε αύξηση της επισκεψιμότητας τους, αλλά σίγουρα υπάρχει τεράστια προοπτική βελτίωσης.

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε ένα καινούργιο μουσείο στη Λευκωσία, αυτό των Λεδρών και αναβαθμίστηκαν τα μουσεία Λάρνακας και Πάφου, τα οποία εντυπωσιάζουν, όπως επίσης και το νέο κυπριακό μουσείο, το οποίο είναι υπό κατασκευή. Επίσης, υλοποιείται η ψηφιοποιήση του Τμήματος, ενώ στα σκαριά υπήρχε και η διαδικτυακή του αναβάθμιση με ειδική σελίδα προώθησης των αρχαιοτήτων στα πρότυπα αυτής που διαθέτει η Αίγυπτος. Σίγουρα άλλαξαν αρκετά, όμως υπάρχουν πάρα πολλά άλλα που πρέπει να προχωρήσουν, για πολλά εκ των οποίων έχει γίνει και η απαραίτητη προετοιμασία και υπάρχει μια καλή βάση, στην οποία μπορείτε να στηριχθείτε κ. Χατζηγιάννη.

Παραθέτω κάποιες εισηγήσεις προς εσάς, τις οποίες ελπίζω να αφουγκραστείτε και να αναλάβετε πρωτοβουλίες.

Το πρώτο και σημαντικότερο, είναι η ενίσχυση του προϋπολογισμού αλλά και του προσωπικού του τμήματος σε όλα τα επίπεδα. Τα μουσεία μας λειτουργούν και Σαββατοκύριακα, αλλά δυστυχώς όχι όλα, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ανασκαφές ή και επισκοπήσεις, καθυστερούν λόγο ανεπαρκούς αριθμού αρχαιολόγων και εργατών. Το Τμήμα πρέπει να διαθέτει εκτός από τον απαραίτητο αριθμό αρχαιολόγων και τους τεχνικούς και εργάτες.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την προβολή. Στην Αίγυπτο, η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα προβολής και διαχείρισης των αρχαιοτήτων, επειδή ο τουρισμός τους στηρίζεται στις αρχαιότητες, δημιουργήσαν το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων και άλλο υπουργείο για τον πολιτισμό. Ο λόγος είναι γιατί ο τουρισμός τους στηρίζεται στις αρχαιότητες και τον τρόπο που τις προβάλλουν. Στην Κύπρο ας το αντιστρέψουμε και ας βάλουμε την προβολή των αρχαιοτήτων στο DNA του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Γι’ αυτό και στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να δημιουργηθεί τμήμα προβολής των αρχαιοτήτων, αλλά και του πολιτισμού μας. Ένα Τμήμα, που σκοπός του θα είναι η διαχείριση της προβολής των αρχαιοτήτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο, να αυξήσουμε την αναγνωσιμότητα της Κύπρου στο εξωτερικό, ως χώρα με μοναδικό αρχαιολογικό πλούτο. Προβάλλοντας τον με ένα διαφορετικό τρόπο, προωθώντας μοναδικές ιστορίες που συνοδεύουν τους αρχαιολογικούς μας χώρους και τα εκθέματά μας στα μουσεία. Για παράδειγμα, πόσοι γνωρίζουν ότι στο μουσείο του Κουρείου στην Επισκοπή υπάρχει ένα έκθεμα που συγκλονίζει και εντυπωσιάζει; Αναφέρομαι στην «αγκαλιασμένη οικογένεια», δεν θα αναφέρω κάτι περισσότερο, καθώς αξίζει τον κόπο να το κοιτάξετε και να επισκεφθείτε το μουσείο.

Το τρίτο, είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει το Υφυπουργείο και να δημιουργήσει δύο νέα αρχαιολογικά μουσεία, το ένα στη Λεμεσό και το άλλο στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Τα συγκεκριμένα μουσεία, θα πρέπει να σχεδιαστούν εκτός των στερεότυπων, με δημιουργικότητα, καινοτομία και με σημαντική ψηφιακή εμπειρία και διαδραστικότητα. Τα μουσεία, θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και να διαθέτουν χώρο για ερευνητές κ.α. Από την εξίσωση, δεν εξαιρείται η προσβασιμότητα, με τις απαραίτητες υποδομές, όπως χώρους στάθμευσης, ιδιαίτερα για λεωφορεία. Στη Λεμεσό, εισήγηση μου είναι, το νέο μουσείο να δημιουργηθεί στην αρχαία Αμαθούντα, όπου τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που προανέφερα. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία, ο επισκέπτης θα μπορεί να έχει μια μοναδική μουσειακή εμπειρία μέσω της οποίας να «ζωντανέψει» το αρχαίο λιμάνι και η αγορά! Στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, η χωροθέτηση του πρέπει να είναι στην ενδοχώρα και όχι στα δυο τουριστικά θέρετρα.

Το τέταρτο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η δημιουργία διεύθυνσης καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλίας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Μια διεύθυνση, η οποία να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να ασχοληθούμε πιο ενεργά με αυτό το θέμα, όπως υπάρχει η Υπηρεσία Θήρας, να είναι κάτι παρόμοιο για τις αρχαιότητες. Η πρόταση είναι έτοιμη και συζητείτο ήδη με το Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση. Εάν το Υφυπουργείο πετύχει να το υλοποιήσει, θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τις αρχαιότητες στον τόπο μας.

Πέμπτο, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι πρέπει αγαπητέ υφυπουργέ να εξεύρετε τρόπους, τα παιδιά μας να ενημερώνονται για τις αρχαιότητες μας. Αυτό όμως, δεν θα γίνει μόνο με επισκέψεις στα μουσεία, αλλά θα μπορούν να ενημερωθούν και με ψηφιακό τρόπο, όπως πχ. κάποια σύντομα βίντεο, τα οποία θα ετοιμαστούν με τέτοιο τρόπο, που να κινεί το ενδιαφέρον του θεατή. Βίντεο, τα οποία θα προβάλλονται κάθε χρόνο στους μαθητές μας, όλων των βαθμίδων, στα σχολεία μας, ή ακόμη και τη δημιουργία μίας εφαρμογής στα κινητά, που να κάνει τους μικρούς μας φίλους, να συνδυάζουν παιχνίδι με γνώση! Αφού οι νέοι μας δεν επισκέπτονται τις αρχαιότητες μας, ας τους επισκεφθούν εκείνες με ένα έξυπνο, διαδραστικό τρόπο

Άποψή μου είναι πως επιβάλλεται συμπερίληψη, στον περί αρχαιοτήτων Νόμο, εξουσίας στον υφυπουργό για έκδοση διατάγματος, μέσω του οποίου να είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη μηνυμάτων για προβολή των αρχαιοτήτων σε διαφημίσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Μηνύματα, τα οποία θα ετοιμάζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο, κάθε διαφήμιση, έντυπη, τηλεοπτική, ραδιοφωνική κ.α. θα έχει και ένα μήνυμα για τις αρχαιότητες μας. Ήδη κάτι παρόμοιο έχει εγκριθεί από τη Βουλή στα θέματα οδικής ασφάλειας, το οποίο αφορά διαφημίσεις οχημάτων και αλκοόλ και υπάρχει και στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε λίγο πριν τη λήξη της θητείας για την μείωση των ρύπων στις μεταφορές.

Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές για τη μεταφορά των αρχαιοτήτων μας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, το ίδιο και οι προκλήσεις. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει έμπρακτα ότι θέλει να στηρίξει τον πολιτισμό μας. Αυτό άλλωστε, θα φανεί τους επομένους μήνες. Ευελπιστώ να δούμε στους προϋπολογισμούς του Κράτους, αυξημένα κονδύλια για τον πολιτισμό αλλά και πολιτικές αποφάσεις, για το τι πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Καρούσος
Τέως υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ο τουρισμός Αγίας Νάπας – Πρωταρά εκπέμπει SOS

Ο τουρισμός Αγίας Νάπας – Πρωταρά εκπέμπει SOS

Ο οδικός χάρτης, o οποίος πρέπει να ακολουθεί μια τουριστική περιοχή, για ομαλή και αποδοτική λειτουργία είναι απλός στο σχεδιασμό, αλλά ιδιαίτερα δύσκολος στην εφαρμογή του.

Ένα επιτυχημένο τουριστικό θέρετρο οφείλει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε οι επισκέπτες του να το απολαμβάνουν, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να ευημερούν και οι κάτοικοι του να αισθάνονται υπερήφανοι.

Μια τουριστική περιοχή για να φτάσει στην πιο πάνω συνταγή χρειάζεται τα κατάλληλα…υλικά.

Για να πετύχει τα πιο πάνω πρέπει να κτίσει πάνω στη στρατηγική της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας, ώστε οι επισκέπτες της να αποκτούν θετικές εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις με απώτερο στόχο επιστρέφοντας σπίτι τους να «κουβαλούν» και λίγο από το τουριστικό θέρετρο που επισκέφτηκαν και φυσικά να επιθυμούν να επαναλάβουν την εμπειρία δημιουργώντας έτσι επαναλαμβανόμενους επισκέπτες.

Δυστυχώς, φέτος, τα όσα βλέπουμε σε Αγία Νάπα και Πρωταρά δείχνουν ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα συμβεί και τα αποτελέσματα της τουριστικής περιόδου θα είναι αρνητικά, στέλνοντας παράλληλα, ανησυχητικά μηνύματα και για την επόμενη τουριστική περίοδο. Οι αφίξεις είναι μειωμένες, αρκετά ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά και άλλα φιλοξενούν Ουκρανούς πρόσφυγες εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί στα αρνητικά, η ροή των τουριστικών αφίξεων από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς τα κατεχόμενα, που ίσως λανθασμένα καταγράφονται ως αφίξεις στις ελεύθερες περιοχές. Ταυτόχρονα, όπως σημειώσαμε, έχουν εξαφανιστεί οι επισκέψεις των κρουαζιερόπλοιων, όπου μέχρι πέρσι τα βλέπαμε στη Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Τα «αγκάθια», δεν σταματούν εδώ. Έχει διαπιστωθεί ότι τα έσοδα ανά επισκέπτη είναι σημαντικά μειωμένα και σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση των επιτοκίων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εστιατόρια, τουριστικά καταστήματα, εταιρείες ενοικιάσεων κοκ) αντιμετωπίζουν πλέον θέμα βιωσιμότητας.

Το αρνητικό παζλ συμπληρώνει η ηχορύπανση και ο «κρακτισμός», όπου φέτος δείχνουν να είναι εκτός ελέγχου, όπως και η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Τα τραγικά αποτελέσματα, τα βλέπουμε καθημερινά μέσω διαφόρων αποτρεπτικών για τον τουρισμό εικόνων, που κυκλοφορούν στα ΜΚΔ.

Αυτά συμβαίνουν από επισκέπτες, αλλά κυρίως από μετανάστες αιτητές ασύλου, οι οποίοι επιδίδονται σε περιστατικά που δείχνουν ότι η κατάσταση κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία και τον τουρισμό.

Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην επαρχία Αμμοχώστου είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και το μέλλον δείχνει ζοφερό.

Η Κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα, το Υφυπουργείο Τουρισμού, προς το παρόν δεν έχουν κάνει το παραμικρό για επίλυση των προβλημάτων που κυριαρχούν στον τουρισμό ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά. Συμπληρώθηκαν 100 μέρες διακυβέρνησης και δεν είδαμε να κατατίθενται ουσιαστικές προτάσεις, ούτε καν ανάληψη πρωτοβουλιών για βελτίωση της ποιότητας και επίλυσης προβλημάτων.

Φαίνεται ότι απουσιάζει το όραμα για τη σημαντικότερη και σταθερή «βιομηχανία» της χώρας.

Σήμερα, παρατηρούμε ότι ο σχεδιασμός από το Υφυπουργείο για την προβολή της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά είναι μηδενικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μη αξιοποίηση της συμπερίληψης των παραλιών Nissi και Fig Tree στις κορυφαίες σε Ευρώπη και κόσμο.

Παρατηρούμε επίσης, ότι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τα αρμόδια Υπουργεία χάθηκε ο τουρισμός κρουαζιέρας που ξεκίνησε με επιτυχία πέρσι στην Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Ταυτόχρονα δεν υπάρχει πρόθεση να κατατεθούν και να εγκριθούν νομοσχέδια που έχουν ολοκληρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, και αφορούν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, όπως αυτό που αφορά τα κέντρα αναψυχής.

Επίσης δεν υπάρχει, ούτε καν σκέψη για αλλαγή της νομοθεσίας για να επιτραπούν στα καζίνα-δορυφόρους της Πάφου και της Αγίας Νάπας τραπέζια ( μόνο μηχανάκια δικαιούνται) με αποτέλεσμα χιλιάδες τουρίστες να μεταβαίνουν στα παράνομα καζίνο των κατεχόμενων.

Το ανησυχητικό είναι ότι Κυβέρνηση και υφυπουργείο Τουρισμού δεν έχουν αναγνωρίσει καν, ότι υπάρχει πρόβλημα, το μέγεθος του και τους κινδύνους που δημιουργούνται για το τουριστικό μέλλον της περιοχής.

Ο υφυπουργός Τουρισμού οφείλει άμεσα να αναλάβει δράση, ώστε να ανακτήσει χαμένο έδαφος. Να συντονίσει και να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να επιλύσουν τα προβλήματα, να συγκρουστεί εφόσον χρειαστεί, για να δώσει λύσεις. Θα πρέπει να ετοιμαστεί ένα σχέδιο άμεσης δράσης, που να βασίζεται στην προβολή, βελτίωση συνδεσιμότητας, επίλυση προβλημάτων, ενίσχυση υποδομών, βελτίωση εμπειρίας του επισκέπτη, ασφάλεια και επαναφορά της κυπριακής φιλοξενίας. Παράλληλα, θα έπρεπε ήδη να ενισχύσει τις επαφές του με όλους τους σημαντικούς φορείς του τουρισμού (πράκτορες, αεροπορικές, εταιρείες κρουαζιέρων) σε ανώτατο επίπεδο (CEO) και όχι σε κατώτατο.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αγνοεί, (δεν είδα μέχρι σήμερα καμία κοινή τους δράση ή και πρωτοβουλία) οφείλει να δώσει συνέχεια σε όσα έχουν γίνει για τους τρόπους αύξησης των τουριστικών αφίξεων και βελτίωση της αεροπορικής και θαλάσσιας συνδεσιμότητας, η οποία είχε σταδιακή βελτίωση τα τελευταία χρόνια και έχει χτιστεί σε γερά θεμέλια, ενώ βέβαια πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Δεν θέλουμε να ανακαλύψουμε τον…τροχό, αλλά ας κοιτάξουμε το τι έκαναν άλλα ευρωπαϊκά θέρετρα που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα, όπως η Μαγιόρκα στην Ισπανία και το Χβαρ στην Κροατία που αποτελούν βέλτιστα παραδείγματα. Τα οποία αναγνώρισαν τα προβλήματα τους, προώθησαν λύσεις και δεν δίστασαν να συγκρουστούν με συμφέροντα για την υλοποίηση των μέτρων αυτών.

Μετά από 100 ημέρες της νέας διακυβέρνησης στην ελεύθερη Αμμόχωστο νιώθουμε όπως στην προ – Αναστασιάδη εποχή, όπου ήμασταν οι φτωχοί συγγενείς από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ας ελπίσουμε ότι η Κυβέρνηση με τις πράξεις της και τις ενέργειες της θα μας διαψεύσει.

Σε ότι αφορά τον τουρισμό, η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς εκπέμπουν SOS και η κλεψύδρα φτάνει στο τέλος της. Εάν δεν επιλυθούν τα προβλήματα το συντομότερο, αυτά θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Κύπρο. Για να λύσεις, όμως, προβλήματα, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς. Προς το παρόν, το Υφυπουργείο Τουρισμού ούτε θέλει, ούτε μπορεί.

Το Nissi Beach και το Fig Tree Bay ανάμεσα στις καλύτερες παραλίες του κόσμου και της Ευρώπης.

Το Nissi Beach και το Fig Tree Bay ανάμεσα στις καλύτερες παραλίες του κόσμου και της Ευρώπης.

Νέα παγκόσμια και ευρωπαϊκή διάκριση έλαβε η κοσμοπολίτικη παραλία Νissi Beach στην Αγία Νάπα.  Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό Τrip Advisor, κατατάχθηκε ανάμεσα στις 25 καλύτερες του κόσμου και 7η στην Ευρώπη. Read More

H επόμενη ημέρα στον ΔΗΣΥ και η ευκαιρία που χάσαμε ως Κράτος – Παρέμβαση στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6

H επόμενη ημέρα στον ΔΗΣΥ και η ευκαιρία που χάσαμε ως Κράτος – Παρέμβαση στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6

Για την επόμενη ημέρα στο Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και την ευκαιρία που χάσαμε ως Κράτος να διεκδικήσουμε τη θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) συζητήσαμε με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη στην εκπομπή “Πρωινή Επιθεώρηση” στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6.