Δραστικά μέτρα τώρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον Τουρισμό

Δραστικά μέτρα τώρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον Τουρισμό

Aρθρογραφεί ο κος Γιάννης Καρούσος, Δήμαρχος Αγίας Νάπας

Oι πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσία δεν μπορούν και δεν γίνεται να μας αφήσουν αδιάφορους. Η πτώση του ρουβλιού σε συνδυασμό με τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και αντίθετα, προβλέπεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά το τουριστικό ρεύμα από τη Ρωσία προς την Κύπρο με προβλεπόμενο ποσοστό μείωσης τουλάχιστον 50%, δηλαδή 330,000 αφίξεις Ρώσων τουριστών λιγότερες και με επακόλουθη μείωση των εσόδων μας από τον τουρισμό που προέρχεται από τη Ρωσία κατά €300 εκατομμύρια.

Η πτώση αυτή σίγουρα θα αντισταθμιστεί μερικώς εξαιτίας της προβλεπόμενης αύξησης τουριστών από την αγγλική αγορά, αφήνοντας ως μείωση περίπου τις 240,000 αφίξεις και €215 εκατομμύρια λιγότερα έσοδα από τον τουρισμό.

Η σιγουριά η οποία είχε η Ρωσική αγορά, λόγω καλύτερων τιμών, εγγυημένων συμβολαίων, και των θετικών τρόπων πληρωμής, οδήγησαν την ξενοδοχειακή βιομηχανία σε ένα είδος εξάρτησης, γεγονός το οποίο φυσικά είχε το ρίσκο του και σίγουρα και το ανάλογο κέρδος, τόσο για τις επιχειρήσεις του τουρισμού όσο και για τη Κυπριακή οικονομία.

Επίσης, η Ρωσική αγορά είναι αυτή η οποία στήριξε ουσιαστικά τον κυπριακό τουρισμό τα τελευταία χρόνια, γιατί κάλυψε τις συνεχείς μειώσεις άλλων αγορών (π.χ Βρετανικής, Γερμανικής και Σκανδιναβικής). ιδιαίτερα μετά το κούρεμα λειτούργησε μάλιστα και σαν σωτήρας πολλών τουριστικών επιχειρήσεων, αφού δόθηκαν προκαταβολές σε μία περίοδο όπου το τραπεζικό μας σύστημα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας.

Δυστυχώς η υπερεξάρτηση μας από τη Ρωσική αγορά έχει αποβεί μπούμερανγ και εάν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα οι συνέπειες για την κυπριακή οικονομία θα είναι τεράστιες.

Η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή από το να σχεδίαση και να εφαρμόσει άμεσα ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Κίνητρα προς αγορές εκτός Ρωσίας και ιδιαίτερα τις παραδοσιακές αγορές της Κύπρου όπως Σκανδιναβία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασιλείο και Ελβετία που στόχο θα έχουν να αυξήσουν τις αφίξεις τουριστών από τους προορισμούς αυτούς προς την Κύπρο. Άλλωστε η μείωση της Ρωσικής αγοράς είναι και μία ευκαιρία για τους τουριστικούς πράκτορες αυτών των χωρών, αφού ουσιαστικά μπορούν πλέον να βρουν διαθέσιμα δωμάτια και μάλιστα σε τιμές αρκετά ελκυστικές.

Η επιπλέον στήριξη των Ρώσων πρακτόρων θα πρέπει να θεωρείται γεγονός. θεωρούμε ότι ένα μέρος του κόστους θα το απορροφήσουν οι ξενοδόχοι με εκπτώσεις, όμως αυτό δεν θα είναι αρκετό, το υπόλοιπο θα πρέπει να καλυφθεί υπό μορφή κινήτρων προς τους πράκτορες π.χ επιπλέον επιδοτήσεις ανα άφιξη, μείωση τελών αεροδρομίων κ.α. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, γιατί είναι σημαντική η επιπλέον στήριξη για να μην χαθεί εντελώς η Ρωσική αγορά από τον Κυπριακό τουρισμό.
Στοχευμένες κινήσεις προβολής της Κύπρου προς γειτονικές αλλά και αραβικές χώρες όπως Λίβανο, Ισραήλ, Ντουμπάι.
Δημιουργία ειδικού πακέτου για στήριξη των τουριστικών δήμων, ώστε να εμπλουτίσουν με επιπλέον έργα την προσφερόμενη ποιότητα, βελτιώνοντας έτσι την τουριστική εμπειρία.

Να δοθούν κίνητρα για προσέλκυση μεγάλων ξενοδοχειακών οργανισμών που έχουν διαφοροποιημένα τουριστικά προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν στην Κύπρο.

Η τουριστική μας βιομηχανία πήρε ένα ρίσκο με την υπερεξάρτησή της από τη Ρωσική αγορά και είχε και τα ανάλογα οφέλη , τα οποία δυστυχώς δεν θα συνεχιστούν για γεωπολιτικούς λόγους.

Ας μάθουμε από τα λάθη μας και ας λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο κυβέρνηση όσο και επιχειρηματίες ούτως ώστε αυτή η εξέλιξη να έχει όσο το δυνατό λιγότερες συνέπειες για τον τόπο μας.