Επιστολή του Δημάρχου Αγίας Νάπας στον Υπουργό Παιδείας για τα κλιματιστικά στα σχολεία

Επιστολή του Δημάρχου Αγίας Νάπας στον Υπουργό Παιδείας για τα κλιματιστικά στα σχολεία

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Γιάννης Καρούσος έστειλε επίσημη επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, κ. Κώστα Χαμπιαούρη με την οποία ζητάει την άδεια του για να προχωρήσει ο Δήμος στην εγκατάσταση των κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία του Δήμου της Αγίας Νάπας, αναλαμβάνοντας το κόστος, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προς στήριξη του αιτήματος του ο Δήμαρχος επισυνάπτει στην επιστολή του σχετική ερευνά που έγινε στις ΗΠΑ από το National Bureau of Economic Research σε δείγμα 10εκ μαθητών της οποίας τα ευρήματα μελέτης αναφέρουν ότι η μάθηση σε ζεστές αίθουσες διδασκαλίας μειώνει τη μάθηση όπως και τη δημιουργία δεξιοτήτων και ενδεχομένως να μειώνει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας και συμπεραίνει ότι με την εγκατάσταση κλιματιστικών βελτιώνεται η μάθηση, η απόδοση και οι δεξιότητες των μαθητών έχοντας ως αποτέλεσμα στο μέλλον θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας τονίζει ότι ο Δήμος της Αγίας Νάπας «με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία στα όρια του Δήμου και ζητά την άδεια σας για να προχωρήσει αυτή η εγκατάσταση».

Επισημαίνει επίσης ότι: «Θεωρώ επίσης ότι είναι επιτακτική ανάγκη το Υπουργείο σας να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να προβεί σε μια πρωτοβουλία εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλα τα δημόσια σχολεία. Στη λήψη μια απόφασης πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα ανταποδοτικά οφέλη και όχι μόνο τα θέματα κόστους εγκατάστασης σε σχέση με τη κατανάλωση και συντήρηση.

Ας επενδύσουμε στα παιδιά μας και στους εκπαιδευτικούς μας, ας δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες αρμόζουν σε μια ανεπτυγμένη χώρα με ισχυρούς δείκτες ανάπτυξης της οικονομίας της».

Ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπας επισημαίνει ότι με βάση διεθνείς μελέτες «οι ζεστές αίθουσες διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν και από την άλλη να δυσκολεύουν και τους μαθητές να μαθαίνουν» και επειδή στα ιδιωτικά σχολεία έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά, δημιουργώντας και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η επιστολή καταλήγει: «Αναμένω τη θετική σας απάντηση στο αίτημα του Δήμου μας, και ελπίζω τα στοιχεία που σας έχω παραθέσει να σας δώσουν την αφορμή να προχωρήσετε και να λάβετε τη πολιτική απόφαση εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία της Κύπρου».

Η μελέτη είναι διαθεσιμή στον πιο κάτω σύνδεσμο https://scholar.harvard.edu/files/joshuagoodman/files/w24639.pdf

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου:

Έντιμε κ. Υπουργέ, 1 Ιουλίου 2019
Θέμα:Εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία στα όρια του Δήμου της Αγίας Νάπας

Κάθε χρόνο λαμβάνουμε σειρά παραπόνων τόσο από τους μαθητές όπως και επίσης από το διδακτικό προσωπικό αλλά και από τους οργανωμένους γονείς για το γεγονός ότι οι μαθητές μας, όπως και οι εκπαιδευτικοί τους υποχρεώνονται να παρακολουθούν μάθημα κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο στους μαθητές, όσο και στους δασκάλους που ουσιαστικά έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των μαθητών και των δασκάλων αλλά και τη μείωση της απόδοσης τους. Τα παράπονα αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Με τις κλιματολογικές συνθήκες να αλλάζουν και τις θερμοκρασίες να αυξάνονται λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εγκατάσταση κλιματιστικών είναι απαραίτητη, όχι μόνο για βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών και των εργασιακών συνθηκών των καθηγητών και δασκάλων, αλλά ιδιαίτερα για το γεγονός ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και η απόδοση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, ενώ επίσης η εγκατάσταση αυτή θα έχει και θετικά αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας.
Ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι τα ιδιωτικά σχολεία διαθέτουν κλιματιστικά και μή εγκατάσταση τους στα δημόσια σχολεία δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο.
Υπάρχουν αρκετές μελέτες στο εξωτερικό οι οποίες συμφωνούν και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι όσο πιο ζεστή είναι η αίθουσα διδασκαλίας τόσο μειώνεται η απόδοση των μαθητών. Μάλιστα σε μία συγκεκριμένη έρευνα του National Bureau of Economic Research, με την ονομασία Heat and Learning, η οποία έγινε σε δείγμα 10 εκ. μαθητών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μεταξύ 2001-2014 και σύγκρινε θερμοκρασίες και την απόδοσή τους στις εξετάσεις PSAT, αποδεικνύεται ότι για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας στην κλίμακα Fahrenheit δηλαδή περίπου (0.5 Celcius) , μειώνεται η απόδοση του μαθητή στη μάθηση κατά 1% και μάλιστα επιχειρείται και μία οικονομική ανάλυση για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην οικονομία.
Ουσιαστικά οι ζεστές αίθουσες διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν και από την άλλη να δυσκολεύουν και τους μαθητές να μαθαίνουν.
Στη συγκεκριμένη μελέτη οι μελετητές αναφέρουν τα εξής:
“Without air conditioning, each 1 (degree) F increase in school year temperature (0.5 degrees Celsius) reduces the amount learned that year by one per cent”
Και καταλήγουν να αναφέρουν ότι τα κλιματιστικά όχι μόνο βελτιώνουν την απόδοση των μαθητών και τη δυνατότητα τους να μαθαίνουν νέες δεξιότητες αλλά βελτιώνουν και σημαντικά τις μελλοντικές τους οικονομικές δυνατότητες.
“air conditioning not only improves student tests scores and their ability to gain new skills, it can increase a student’s future potential earnings”
Ταυτόχρονα τα ευρήματα της μελέτης αναφέρουν ότι η μάθηση σε ζεστές αίθουσες διδασκαλίας μειώνει τη μάθηση και τη δημιουργία δεξιοτήτων και ενδεχομένως να μειώνει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.
Our findings suggest that, even in highly industrialized economies, heat exposure can reduce the rate of learning and skill formation, thus potentially reducing the rate of economic growth.
Σας επισυνάπτω ως Παράρτημα Α τη σχετική μελέτη, την οποία παράλληλα μπορείτε να την βρείτε και στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://scholar.harvard.edu/files/joshuagoodman/files/w24639.pdf
Θεωρώ τα πιο πάνω ευρήματα σημαντικά και ότι θα πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία για εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, καθώς εκτός από την επίλυση της ταλαιπωρίας που υπάρχει σήμερα , θα βελτιωθεί η απόδοσή των εκπαιδευτικών και θα βελτιωθεί επίσης η μάθηση και οι δεξιότητες των μαθητών με αποτέλεσμα στο μέλλον αυτό να συνεισφέρει και στη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου.
Ο Δήμος της Αγίας Νάπας λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία στα όρια του Δήμου και ζητά την άδεια σας για να προχωρήσει αυτή η εγκατάσταση.

Θεωρώ επίσης ότι είναι επιτακτική ανάγκη το Υπουργείο σας να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να προβεί σε μια πρωτοβουλία εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλα τα δημόσια σχολεία. Άλλωστε σύμφωνα και με τη μελέτη που σας επισυνάπτω το κόστος θα καλυφθεί από το όφελος που θα υπάρχει στην οικονομία του τόπου.
Στη λήψη μια απόφασης πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα ανταποδοτικά οφέλη και όχι μόνο τα θέματα κόστους εγκατάστασης σε σχέση με τη κατανάλωση και συντήρηση.
Ας επενδύσουμε στα παιδιά μας και στους εκπαιδευτικούς μας, ας δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες αρμόζουν σε μια ανεπτυγμένη χώρα με ισχυρούς δείκτες ανάπτυξης της οικονομίας της
Αναμένω τη θετική σας απάντηση στο αίτημα του Δήμου μας, και ελπίζω τα στοιχεία που σας έχω παραθέσει να σας δώσουν την αφορμή να προχωρήσετε και να λάβετε τη πολιτική απόφαση εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία της Κύπρου.
Με εκτίμηση,
………………………………
Γιάννης Καρούσος
Δήμαρχος

Επίσημη καταγγελία στον Αστυνομικό Διευθυντή Επαρχίας Αμμοχώστου από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, κ. Γιάννη Καρούσο για τις παράνομες χωματερές και το άναμμα επικίνδυνων φωτιών

Επίσημη καταγγελία στον Αστυνομικό Διευθυντή Επαρχίας Αμμοχώστου από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, κ. Γιάννη Καρούσο για τις παράνομες χωματερές και το άναμμα επικίνδυνων φωτιών

Τις παράνομες χωματερές και το παράνομο άναμμα φωτιών στις χωματερές αυτές καταγγέλλει με επίσημη επιστολή του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Γιάννης Καρούσος στον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας Αμμοχώστου και τον καλεί να προβεί σε διερεύνηση εις βάθος.  Read More

Η Αγία Νάπα του μέλλοντος

Η Αγία Νάπα του μέλλοντος

Η Αγία Νάπα αποτελεί σήμερα τη ναυαρχίδα του Κυπριακού τουρισμού, και φιλοξενεί πέραν των 5 εκ. τουριστικών διανυκτερεύσεων της Κύπρου, αποτελεί ένα παγκόσμιο brand, και συνεισφέρει πέραν των 800 εκ. στην κυπριακή οικονομία σε ετήσια βάση με παγκόσμιες και διεθνείς βραβεύσεις και αναγνωρίσεις με τις τελευταίες να είναι βράβευση της Αγίας Νάπας από τα τουριστικά βραβεία της Ελλάδας αλλά και η πρώτη θέση που κατάλαβε στα τουριστικά βραβεία της Κύπρου για την προσπάθεια rebranding που είναι σε υλοποίηση, υπό το σλόγκαν «Always Ayia Napa».  Read More

Συνέντευξη εφ’όλης της ύλης στην εκπομπή “Ευθέως” στο ΡΙΚ (video)

Συνέντευξη εφ’όλης της ύλης στην εκπομπή “Ευθέως” στο ΡΙΚ (video)

Δείτε τη συνέντευξη μου στην εκπομπή “Ευθέως” στο ΡΙΚ και τη Γωγώ Αλεξανδρινού, για την Αγία Νάπα, την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις των πολιτών.  Read More

Στέφθηκε με επιτυχία το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ και 11ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Παιδιού του Δήμου Αγίας Νάπας

Στέφθηκε με επιτυχία το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ και 11ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Παιδιού του Δήμου Αγίας Νάπας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας το 25ο Παιδικό Φεστιβάλ και 11ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Παιδιού, το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Νάπας.  Read More

Στη δικαιοδοσία του Δήμου Αγίας Νάπας ακίνητο της πρώην ΣΠΕ ύψους 1,2 εκ. ευρώ

Στη δικαιοδοσία του Δήμου Αγίας Νάπας ακίνητο της πρώην ΣΠΕ ύψους 1,2 εκ. ευρώ

Στο Δήμο Αγίας Νάπας ανήκει πλέον ακίνητο της πρώην ΣΠΕ Αγίας Νάπας μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου, η οποία έγινε σήμερα Τετάρτη 22 Μαϊου 2019 στο Κτηματολόγιο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.  Read More

Χρυσό βραβείο στα Cyprus Tourism Awards 2019 για το project Always Ayia Napa στην κατηγορία Branding! 3 βραβεία συνολικά για τον Δήμο Αγίας Νάπας

Χρυσό βραβείο στα Cyprus Tourism Awards 2019 για το project Always Ayia Napa στην κατηγορία Branding! 3 βραβεία συνολικά για τον Δήμο Αγίας Νάπας

Το project Always Ayia Napa, η προσπάθεια του rebranding του τουριστικού προϊόντος της Αγίας Νάπας κέρδισε το GOLD AWARD στην κατηγορία Branding στα Cyprus Tourism Awards 2019, την πιο σημαντική εκδήλωση για τον Κυπριακό Τουρισμό!  Read More

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το φετινό Πάσχα στην Αγία Νάπα

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το φετινό Πάσχα στην Αγία Νάπα

Ο Δήμαρχος κος Γιάννης Καρούσος και το Δημοτικό συμβούλιο Αγίας Νάπας, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τις χιλιάδες των επισκεπτών που τίμησαν τις πασχαλινές εκδηλώσεις του δήμου, αριθμός που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και καθιερώνει πλέον την Αγία Νάπα,όχι μόνο ως το απόλυτο τουριστικό θέρετρο της Κύπρου, αλλά και ως σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρόμενα και τη διατήρηση των εθίμων του νησιού μας.  Read More

Περί μεταρρύθμισης: «βασίλεια» και… αυτοκράτορες!

Περί μεταρρύθμισης: «βασίλεια» και… αυτοκράτορες!

Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων με θέμα την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν η πιο σημαντική στην ιστορία της Ένωσης Δήμων. Θεωρώ μάλιστα, ότι ήταν και η πιο παραγωγική Γενική Συνέλευση των τελευταίων ετών, της οποίας ο Πρόεδρος ηγήθηκε με παραγωγικό και σωστό τρόπο.  Read More