O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συμμετείχε στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ

O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συμμετείχε στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Μεταφορών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λουξεμβούργο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η δέσμη “Fit for 55”. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Υπουργοί Μεταφορών κατέληξαν σε γενική προσέγγιση σε σχέση με τις Προτάσεις Κανονισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIR) και για την πρωτοβουλία «ReFuel EU Aviation», η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές. Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση κανονισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIR), ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική πρόταση, η οποία θα συμβάλει, κατά ουσιαστικό τρόπο, στην απανθρακοποίηση του κλάδου. Παρά τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, υπογράμμισε ο κ. Καρούσος, έχουμε ήδη υιοθετήσει ένα φιλόδοξο εθνικό σχέδιο δράσης για την ηλεκτροκίνηση και στόχος μας παραμένει το 2035 το 100% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητα.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρωτοβουλία «ReFuel EU Aviation», ο κ. Καρούσος επεσήμανε ότι η Κύπρος επηρεάζεται δυσμενώς από τις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τις αερομεταφορές λόγω του περιφερειακού και νησιωτικού χαρακτήρα της. Στην Κύπρο, πρόσθεσε, διενεργήσαμε αξιολόγηση του συσωρευτικού αντίκτυπου όλων των προτάσεων για τις αερομεταφορές με βάση ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται τώρα από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η IATA, οι αεροπορικές εταιρείες για την Ευρώπη και το Airport Council International καθώς και από ορισμένα κράτη μέλη.

Με βάση τους υπολογισμούς μας, το συνολικό κόστος για τις αερομεταφορές για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,4 τρις ευρώ, ενώ επεσήμανε ότι έγινε αξιολόγηση και του αντίκτυπου στην οικονομία της Κύπρου. Τα αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις, υπογράμμισε ο κ. Καρούσος, είναι ανησυχητικά.  Αναφερόμενος ειδικότερα στην Κύπρο, ο Υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι ο συσωρευτικός αντίκτυπος στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κύπρου είναι 8 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ.  Το συσωρευτικό κόστος από το 2024 έως το 2050 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια οικονομία των 24 δισ. Ευρώ, ενώ οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα αυξηθούν κατά 40 % έως 50%, επεσήμανε. Αυτή η αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τουριστικών εσόδων κατά 15-20% και θα οδηγήσει στη μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,75%, ανέφερε ο κ. Υπουργός.  Ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε και στην απώλεια μέχρι και 10.000 θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο 2,5% των θέσεων εργασίας στην Κύπρο.  Αφού σημείωσε ότι η διαρροή άνθρακα σε τρίτες χώρες θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό και την οικονομία, αλλά και γενικότερα στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τόνισε ότι σαν να μην αρκούσαν τα παραπάνω, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί αδικαιολόγητη απαγόρευση υπερπτήσεων για όλους τους αερομεταφορείς που είναι νηολογημένοι στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η Κύπρος αναγνωρίζει και τις θετικές πτυχές της πρότασης και τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, η Κύπρος επιθυμεί να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την επέκταση του ορισμού των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) και των συνθετικών καυσίμων, τις εξαιρέσεις για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών και την παράταση της μεταβατικής περιόδου, επεσήμανε ο κ. Υπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η μεγαλύτερη φιλοδοξία και οι διαφοροποιημένοι στόχοι σε ότι τη χρήση των SAF, θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα ορισμένων περιφερειακών αερολιμένων και θα δημιουργήσουν άνισους όρους ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα ρίσκο που δεν μπορούμε να πάρουμε, υπογράμμισε.  Επιπρόσθετα, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η Κύπρος υπέβαλε εισήγηση για τη δημιουργία ενός μηχανισμό επιδότησης SAF, ένα εργαλείο που θα έχει ως στόχο τη γεφύρωση του χάσματος τιμών μεταξύ των SAF και των συμβατικών αεροπορικών καυσίμων αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς των SAF.  Θα θέλαμε να δούμε τον μηχανισμό αυτό να περιλαμβάνεται στην νομοθετική πρόταση για το σύστημα εμπορίας ρύπων στις αερομεταφορές, κατέληξε.

Αμέσως μετά την παρέμβαση του κ. Υπουργού, η Γαλλική Προεδρία αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών και νησιώτικων χωρών μελών της ΕΕ και ανέφερε ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι η επέκταση των διαδρόμων προς τις γειτονικές ή τρίτες χώρες, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σαφή διάκριση σε σχέση με την πολιτική μεταφορών μεταξύ αυτών των χωρών και των κρατών μελών της ΕΕ. Χωρίς αμφιβολία πρόσθεσε, απαιτείται μια ισορροπημένη προσέγγιση η οποία θα διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από συναίνεση όλων των κρατών μελών της ΕΕ και ότι θα τηρείται η ενδεδειγμένη διαδικασία.  Αφού σημείωσε ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση του Κεντρικού Δικτύου έως το 2030 κρίνεται ως φιλόδοξη, ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι οικονομικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες.

Κατά την διάρκεια του γεύματος, συζητήθηκε το θέμα των επιπτώσεων της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με έμφαση στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι κατανοούμε πλήρως τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και η χώρα μας, η οποία έχει βιώσει την παράνομη τουρκική εισβολή και συνεχίζει να βρίσκεται υπό κατοχή, συντάχθηκε από την πρώτη στιγμή με τους εταίρους μας στην ΕΕ καταδικάζοντας την εισβολή και προσφέροντας κάθε είδος βοήθεια προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ουκρανίας, κατέληξε.

Σε δηλώσεις του ο κ. Υπουργός μετά το τέλος του Συμβουλίου εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτή την ιστορική συνάντηση στην οποία επιτεύχθηκε γενική προσέγγιση στην πρώτη νομοθετική πρόταση του πακέτου Μεταφορών Fit for 55. Πρωτοβουλίες και προτάσεις της Κύπρου έχουν υιοθετηθεί και περιληφθεί στα υπό συζήτηση νομοθετικά κείμενα όπως λόγου χάρη ο μηχανισμός επιδότησης SAF και συγκεκριμένη εξαίρεση για την Κύπρο στο νομοθέτημα για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.