Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης – 9 Σεπτεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης – 9 Σεπτεμβρίου

Η Κύπρος του Αύριο, κινείται ηλεκτρικά.
Με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 38,6εκ. ενισχύουμε οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, παρέχουμε χορηγίες για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, αναπτύσσουμε υποδομές επαναφόρτισης και ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Εθνικός στόχος για το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητα. Υπολογίζουμε 36.000 ηλεκτρικά οχήματα να κυκλοφορούν στους δρόμους μας, μέχρι και το 2030.

Read More