Υπογράφηκε το Συμβόλαιο για την Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στη Δευτερά

Υπογράφηκε το Συμβόλαιο για την Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στη Δευτερά

Υπογράφηκε σήμερα, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Συμβόλαιο για την Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στη Δευτερά.  Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κος Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Εταιρείας «Πέψης & Υιός Εργοληπτική Λτδ», ο Γενικός Διευθυντής της, κ. Πανίκος Χρυσοστόμου. Read More